Specialpedagog eller speciallärare

Specialpedagoger och speciallärare arbetar främst förebyggande för att skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna.

Tillsammans med lärare kartlägger man de hinder som finns för lärandet samt planerar och genomför extra anpassningar. De tränar eleverna i strategier för att lära och planera. Specialpedagoger och speciallärare har även en viktig roll i att kartlägga elevers behov av särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.