Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar för att eleverna ska nå sina utbildningsmål samt att känna trivsel och trygghet i skolan.

Så arbetar skolpsykologen

Skolpsykologen bidrar i den övergripande planeringen av allmänna hälsofrämjande insatser i elevhälsoarbetet. Detta genom förebyggande insatser så som att ge råd och handledning till pedagoger. Det kan också handla om att utreda enskilda elevers styrkor och stödbehov.

Vid behov och önskemål kan remisser skrivas för att elev och vårdnadshavare är i behov av vidare stöd eller utredning. Elever och vårdnadshavare kan kontakta skolpsykologen via skolan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.