Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar för att eleverna ska nå sina utbildningsmål samt att känna trivsel och trygghet i skolan.

Så arbetar skolpsykologen

Skolpsykologen bidrar i den övergripande planeringen av allmänna hälsofrämjande insatser i elevhälsoarbetet. Detta genom förebyggande insatser som att ge råd och handledning till pedagoger så att de kan anpassa undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar. Det kan också handla om att utreda enskilda elevers styrkor och stödbehov.

Vid behov och önskemål kan remisser skrivas för att elev och vårdnadshavare är i behov av vidare stöd eller utredning. Elever och vårdnadshavare kan kontakta skolpsykologen via skolan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.