Skolkurator

Skolkuratorn arbetar för att stödja alla elevers hälsa och öka deras möjlighet att nå skolans mål. Detta genom hälsofrämjande och förebyggande arbete samt åtgärdande insatser.

Så arbetar skolkuratorn

Skolkuratorerna är en del av skolornas elevhälsoteam och bidrar med den sociala och psykosociala kompetensen i skolan. Detta innebär att se elevens helhetssituation, titta på vad som kan påverka och hjälpa eleven att nå kunskapsmålen.

I skolan finns kuratorn som stöd åt enskilda elever, grupper och klasser.  Kuratorn är också som ett bollplank för skolpersonal i sociala och psykosociala frågor. Du kan vända dig till skolkuratorn i allt som rör elevens sociala situation, oavsett om det handlar om skolan, familjen eller fritiden.

Skolkuratorn har tystnadsplikt vilket betyder att uppgifter om personliga förhållanden inte får lämnas ut utan godkännande av elev eller vårdnadshavare. Från det att eleven fyllt 12 år kan skolkuratorn prata med eleven utan att meddela vårdnadshavare om samtalet.

Enligt socialtjänstlagen är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten, så kallad anmälningsplikt. Detta om de genom sitt arbete får veta något som kan innebära att en elev far illa. Vid dessa tillfällen upphävs skolkuratorns tystnadsplikt.

Länkar:

BRIS – Barnens rätt i samhället
UMO – en sajt för unga om sex, hälsa och relationer
Jourhavande kompis – en sajt för dig som känner att du vill prata med någon
Samtycke – en Youtube film om barns samtycke
Våga berätta hemligheter – en Youtube film
En väg in – rådgivning om psykisk hälsa hos barn och unga – BUP – Psykiatri Skåne
Aktiv skola – är en stiftelse som hat ett brett grepp över skolan
Friends – är en barnrättsorganisation mot mobbing

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.