Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar för att stödja alla elevers hälsa och öka deras möjlighet att nå skolans mål. Detta genom hälsofrämjande och förebyggande arbete samt åtgärdande insatser.

Så arbetar skolkuratorn

Skolkuratorerna är en del av skolornas elevhälsoteam och bidrar med den sociala och psykosociala kompetensen i skolan. Detta innebär att se elevens helhetssituation, titta på vad som kan påverka och hjälpa eleven att nå kunskapsmålen.

I skolan finns kuratorn som stöd åt enskilda elever, grupper och klasser.  Kuratorn är också som ett bollplank för skolpersonal i sociala och psykosociala frågor. Du kan vända dig till skolkuratorn i allt som rör elevens sociala situation, oavsett om det handlar om skolan, familjen eller fritiden.

Skolkuratorn har tystnadsplikt vilket betyder att uppgifter om personliga förhållanden inte får lämnas ut utan godkännande av elev eller vårdnadshavare. Från det att eleven fyllt 12 år kan skolkuratorn prata med eleven utan att meddela vårdnadshavare om samtalet.

Enligt socialtjänstlagen är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten, så kallad anmälningsplikt. Detta om de genom sitt arbete får veta något som kan innebära att en elev far illa. Vid dessa tillfällen upphävs skolkuratorns tystnadsplikt.

Länkar:

BRIS – Barnens rätt i samhället
UMO – en sajt för unga om sex, hälsa och relationer
Fråga chans – en sajt för mellanstadieelever som har många frågor om kropp, pubertet, relationer och sex
Jourhavande kompis – en sajt för dig som känner att du vill prata med någon
Samtycke – en Youtube film om barns samtycke
Våga berätta hemligheter – en Youtube film
En väg in – rådgivning om psykisk hälsa hos barn och unga – BUP – Psykiatri Skåne
Aktiv skola – är en stiftelse som hat ett brett grepp över skolan
Friends – är en barnrättsorganisation mot mobbing

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.