Börja på Kulturskolan

Kulturskolan värnar om kontinuitet och garanterar alla elever minst 30 lektionstillfällen under ett läsår. När du är elev på Kulturskolan blir du också medlem i vår elevförening som heter Föreningen unga musikanter i Höör.

Bra verktyg ger dig de bästa förutsättningarna när du vill lära dig spela ett instrument. Därför erbjuder Kulturskolan dig möjligheten att hyra instrument tills du säkert vet att du vill fortsätta din musikresa.

Terminsavgift och instrumenthyra

Undervisningen är avgiftsbelagd men bekostas till större delen av kommunen. De flesta instrument kan hyras av Kulturskolan, åtminstone de första åren. På sidan regler och avgifter finns information om terminsavgifter och instrumenthyra.

Lektionsgaranti

Som elev på Kulturskolan i Höör garanteras du 30 lektionstillfällen under ett läsår. Dock går du miste om din lektion om du är frånvarande på grund av sjukdom eller annan anledning. Konserter och speldagar räknas också som ett lektionstillfälle. Schemat bestäms tillsammans med din lärare vid terminsstarten.

Föreningen unga musikanter i Höör

Kulturskolan i Höör har en elevförening som heter Föreningen unga musikanter i Höör, FUMi. Du som är elev på Kulturskolan blir genom ditt medgivande medlem i FUMi. Det är avgiftsfritt och ger oss möjligheten att söka bidrag för projekt, workshops och speldagar från Riksförbundet unga musikanter, RUM. FUMi är viktig för Kulturskolans verksamhet. Den gör det möjligt för lärarna att bedriva aktiviteter för eleverna utanför Kulturskolans ordinarie schema. På RUM:s webbplats finns det massor av musik- och kulturaktiviteter för våra elever att ta del av.

Köpa spelbok

I de flesta instrumentalkurser och i några av orkestrarna behöver du en spelbok. Din lärare hjälper dig att beställa den och det kommer en separat faktura på kostnaden av boken, cirka 200 kronor. Det går självklart också bra att beställa boken på egen hand, prata med din lärare.

Läsår

Vi följer de vanliga läsårstiderna med lov när barnen har skollov i grundskolan. Studiedagarna kan dock variera. Ett par gånger per termin ordnas det antingen speldagar eller konserter utöver de ordinarie lektionerna. I vårt kalendarium finns en uppdaterad terminsplanering.

Öppet hus

På vårterminen kommer möjligheten att hälsa på hos oss på Kulturskolan på ”öppet hus”. Då får du prova alla våra instrument och träffa en teatergrupp. Lärarna finns på plats och svarar på dina frågor. Alla elever i kommunen från förskoleklass till och med årskurs 6 får information hem om öppet hus via sin skola. Datum för öppet hus finns i vårt kalendarium.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.