Regler och avgifter

Här kan du läsa om våra betalningsregler och rutiner kring avanmälan.

Den största delen av undervisningen på Kulturskolan i Höör bekostas av kommunen. Platserna på Kulturskolan går i första hand till dig som är skriven i Höörs kommun. En gång per termin skickar Kulturskolan ut fakturor på terminsavgifterna som finns angivna på denna sida.

Avgifter per termin

Instrumentalundervisning
Första spelåret: 575 kronor
Andra spelåret: 725 kronor

Solosång
725 kronor

Kör
250 kronor

Rytmik, babyrytmik
450 kronor

Orkester, ensemble
150 kronor

Drama och teater, teaterlek, dansteater, marimba, musikgruppen,
Bild & Form, Serieteckning
575 kronor

Musikteori 
450 kronor

Skrivarverkstad
450 kronor

KulturCrew
150 kronor

Instrumenthyra
250 kronor

Undervisning av vuxna (i mån av plats)
1100 kronor
250 kronor för orkester, ensemble och kör

Syskonrabatt för tredje barnet
50 procent på dyraste avgiften (rabatten gäller inte för ensemble, kör och instrumenthyra).

Betalningsregler

Som nybörjare får du prova på i tre lektioner. Senast vid tredje lektionen måste du säga upp din plats om du inte vill fortsätta, annars får du betala för hela terminen. Övriga elever ska säga upp sin plats i anslutning till terminsstart. Uppsägning av plats ska ske antingen via Speedadmin, Kulturskolans förtryckta blankett för avanmälan eller skriftligen via brev eller mejl. Detta är mycket viktigt och gäller alla ämnen; även kör, dansteater, rytmik, musikgruppen, teater och ensemble.

Eventuella anmärkningar och frågor angående fakturan ska göras innan förfallodagen.

Om vi måste skicka ut fakturapåminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor. Obetalda fakturor lämnas vidare till inkasso. Betalningsansvaret har den som anges som betalningsansvarig vid anmälan i Kulturskolans administrativa system Speedadmin eller den som undertecknar anmälningsblanketten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.