Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 1 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser.

Kurser och grupper

Undervisningen sker vanligtvis i grupp. Första året är det lektion en gång i veckan. För våra yngsta barn som är 0 till 6 år erbjuder vi rytmikundervisning.

Normalt kan eleverna bara ges möjlighet att få undervisning på ett instrument. Däremot går det bra att delta i kör, bild & form, serieteckning och teater utöver instrumentalstudierna och i mån av plats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.