Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Regler och avgifter

Här kan du läsa om våra betalningsregler och rutiner kring avanmälan.

Den största delen av undervisningen på Kulturskolan i Höör bekostas av kommunen. Du kan söka till Kulturskolan om du är folkbokförd i Höörs kommun. En gång per termin skickar Kulturskolan ut fakturor på terminsavgifterna som finns angivna på denna sida.

Avgifter per termin

Instrumentalundervisning
Första spelåret: 575 kronor
Andra spelåret: 725 kronor

Solosång
725 kronor

Kör
250 kronor

Rytmik, babyrytmik
450 kronor

Orkester, ensemble, kulturcrew
150 kronor

Teater, marimba, kulturverkstad, musik och rörelse
575 kronor

Bild & Form, serieteckning
725 kronor

Musikteori
450 kronor

Skrivarverkstad
450 kronor

Instrumenthyra
250 kronor

Undervisning av vuxna (i mån av plats)
1100 kronor
500 kronor för orkester, ensemble och kör

Syskonrabatt för tredje barnet
50 procent på dyraste avgiften (rabatten gäller inte för ensemble, kör och instrumenthyra).

Betalningsregler

Som nybörjare får eleven prova på i tre lektioner. Senast vid tredje lektionen måste erbjuden plats sägas upp om eleven inte vill fortsätta. Vid utebliven uppsägning debiteras hela terminen. Övriga elever ska säga upp sin plats i anslutning till terminsstart. Uppsägning av plats ska ske antingen via Speedadmin, Kulturskolans förtryckta blankett för avanmälan eller skriftligen via brev eller mejl. Detta är mycket viktigt och gäller alla ämnen; även kör,
bild & form, serieteckning, rytmik, musikgruppen, teater och ensemble.

Eventuella anmärkningar och frågor angående fakturan ska göras innan förfallodagen.

Betalningsansvaret har den som anges som betalningsansvarig i Kulturskolans administrativa system SpeedAdmin eller den som undertecknar anmälningsblanketten.

Faktura som utfärdas av kommunen förfaller till betalning 30 dagar efter avsändandet.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.

Betalningspåminnelse sänds ut via kommunens inkassobolag tidigast sju dagar efter förfallodagen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.