Höörs Lärcentrum vuxenutbildningen

För att studera inom vuxenutbildningen måste du ha fyllt 20 år eller slutfört en gymnasieutbildning. Även om du inte slutfört din gymnasieutbildning och är under 20 år så kan du ändå lämna en ansökan.

Du behöver vara folkbokförd i Höörs kommun eller i en kommun som beviljar dig studier i Höör. Om du vill söka utbildning i annan kommun än den du är folkbokförd i så ska ansökan först skickas till vuxenutbildningen i Höör för beslut.

Se vårt kursutbud

Studieplanering

Studievägledaren hjälper dig med din studieplanering. Ska du läsa fler kurser eller läsa till en gymnasieexamen ska du planera dina studier i samråd med studievägledare. Det är viktigt för dig att börja på rätt nivå och att veta vilka kurser du behöver för ditt framtida studie- eller yrkesval.

Betyg

Betygsskalan på gymnasienivå är A-F, där A är högsta betyg och F underkänt. På Sfi och grundläggande nivå finns två betygssteg, Icke godkänt(IG) och Godkänt(G)

Betygsutskrift

Betygsutskrifter skickas inte automatiskt utan måste begäras ut hos expeditionen. Om du behöver betyg för komplettering till vidare studier så säg till i god tid innan det aktuella datumet för komplettering. Vi skickar in alla betyg till antagning.se så ska du söka till högskolan behöver du inte skicka in dem själv. Till övriga utbildningar måste du själv skicka in betygskopior. Observera att du alltid har ett eget ansvar att kontrollera att dina betyg finns på antagning.se i tid före sista kompletteringsdag.

Gymnasieexamen

Du kan läsa till en hel gymnasieexamen och behöver då uppnå 2 400 poäng. För planering av en gymnasieexamen kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Slutbetyg

Om du har samlat betygsdokument med betyg satta före 1 juli 2012  så kan du få ett slutbetyg. Slutbetyg kan utfärdas till och med 1 juli 2025

Sjukanmälan

Från och med den åttonde sjukdagen måste du skicka in en kopia på läkarintyg till expeditionen. För sjukanmälan ring 0413 – 283 15.

Tentamen – Höörs Lärcentrum

För att underlätta för dig som är folkbokförd i Höörs kommun, och som studerar på distans vid högskolor och universitet i Sverige, erbjuder vi möjligheten att göra din tentamen i Höör. För bokning av tentamen kontakta ola.svensson@hoor.se

Höörs Lärcentrum i sociala medier

Följ Höörs Lärcentrum på Facebook.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.