Studiebidrag och studiemedel

Dina studiers omfattning får du om du summerar poängen för de kurser du studerar. För heltidsstudier gäller minst 20 gymnasiepoäng i veckan.

Studiemedel består av två delar – en lånedel och en bidragsdel. Studiemedel kan sökas för studier från den 1 juli det år du fyller 20.

Maximalt studiemedel vid heltidsstudier

  • Bidragsnivå: 997 kronor per vecka.
  • Frivillig lånedel: 2292 kronor per vecka.

Eventuellt kan bidragsdelen bli högre om du saknar grundskola- eller gymnasieutbildning. Ålder för att söka studiemedel är 20-60 år

Tilläggsbidrag för barn

Om du har vårdnad om barn kan du få tilläggsbidrag.

Studiestartsstöd

Studiestartsstödet är ett bidrag för dig som är arbetslös. För att söka måste du:

  • vara 25-60 år
  • varit arbetslös sammanlagt minst 6 månader under de senaste tolv månaderna
  • ha en kort tidigare utbildning
  • inte haft studiemedel de senaste tre åren

Bidraget är 10 884 kronor för fyra veckor. Du kan även få tillägg för barn under 18 år. Studiestartsstödet söker du hos studie- och yrkesvägledaren.

Omställningsstöd

Omställningsstödet kan man söka om man är mellan 27-62 år. Det är till för dig som har arbete och vill bredda din kompetens. 1 april öppnar ansökan för studier som startar 1 juli-31 december 2024. 1 oktober söker du för utbildningar som startar 1 januari-30 juni 2025

Läs mer på csn.se

Studiebidrag

Du kan få studiebidrag till och med juni månad det år du fyller 20 år. Gäller endast heltidsstudier. Studiebidraget är för närvarande 1250 kronor per månad.

För mer information kontakta studievägledaren eller gå in på CSN:s hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.