Studiebidrag och studiemedel

Dina studiers omfattning får du om du summerar poängen för de kurser du studerar. För heltidsstudier gäller minst 20 gymnasiepoäng i veckan.

Studiemedel består av två delar- en lånedel och en bidragsdel. Maximalt studiemedel vid heltidsstudier i kronor • Bidragsnivå: 704:-/vecka • Frivillig lånedel: 1772:-/vecka. Eventuellt kan bidragsdelen bli högre om man saknar grundskole- eller gymnasieutbildning

Tilläggsbidrag för barn

Om du har vårdnad om barn kan du få tilläggsbidrag.

Längsta tid för studiemedel

Utbildning på grundskolenivå: Den som saknar grundskoleutbildning kan få studiemedel för sådana studier under högst 2 år (80 veckor). Den som har grundskoleutbildning kan få studiemedel under högst 1 år (40 veckor).

Utbildning på gymnasial nivå: Studiemedel kan lämnas under högst 3 år (120 veckor). Den som har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande kan få studiemedel under högst 2 år (80 veckor). Utbildning på högskolenivå: Man kan få studiemedel under högst 6 år (240 veckor).

Övre åldersgräns

Studiemedel kan lämnas till och med det kalenderår den studerande fyller 54 år. Rätten till studielån begränsas dock successivt från och med det kalenderår man fyller 45 år.

Studiehjälp

Till och med vårterminen det år man fyller 20 år. Gäller endast heltidsstudier. Studiehjälpen är för närvarande 1050 kronor per månad

För mer information och ansökan gå in på CSN:s hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.