Studiebidrag och studiemedel

Dina studiers omfattning får du om du summerar poängen för de kurser du studerar. För heltidsstudier gäller minst 20 gymnasiepoäng i veckan.

Studiemedel består av två delar- en lånedel och en bidragsdel. Maximalt studiemedel vid heltidsstudier i kronor • Bidragsnivå: 704:-/vecka • Frivillig lånedel: 1772:-/vecka. Eventuellt kan bidragsdelen bli högre om man saknar grundskole- eller gymnasieutbildning

Tilläggsbidrag för barn

Om du har vårdnad om barn kan du få tilläggsbidrag.

Utbildningskontrakt

Om man är arbetslös kan bidragsdelen bli större genom att man upprättar ett utbildningskontrakt. För att få ett utbildningskontrakt måste man uppfylla följande:

  • inskriven på Arbetsförmedlingen
  • är 20-24 år
  • sakna fullständig gymnasieutbildning

Studiestartsstöd

From 1 juli 2017 finns ett nytt bidrag att söka för dig som är arbetslös. För att söka måste man bl a uppfylla följande villkor:

  • är 25-56 år
  • varit anmäld hos Arbetsförmedlingen i minst 6 månader
  • ha en kort tidigare utbildning
  • inte haft studiemedel de senaste tre åren

Bidraget är på 8512:- för fyra veckor. Man kan även få tillägg för barn under 18 år

Studiehjälp

Till och med vårterminen det år man fyller 20 år. Gäller endast heltidsstudier. Studiehjälpen är för närvarande 1050 kronor per månad

För mer information kontakta studievägledaren eller gå in på CSN:s hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.