Studiebidrag och studiemedel

Dina studiers omfattning får du om du summerar poängen för de kurser du studerar. För heltidsstudier gäller minst 20 gymnasiepoäng i veckan.

Studiemedel består av två delar – en lånedel och en bidragsdel. Studiemedel kan sökas för studier från den 1 juli det år du fyller 20.

Maximalt studiemedel vid heltidsstudier

• Bidragsnivå: 723 kronor per vecka.

• Frivillig lånedel: 1820 kronor per vecka.

Eventuellt kan bidragsdelen bli högre om du saknar grundskola- eller gymnasieutbildning.

Tilläggsbidrag för barn

Om du har vårdnad om barn kan du få tilläggsbidrag.

Utbildningskontrakt

Om du är arbetslös kan bidragsdelen bli större genom att det upprättas ett utbildningskontrakt. För att få ett utbildningskontrakt måste du:

  • vara inskriven på Arbetsförmedlingen
  • vara 20-24 år
  • sakna fullständig gymnasieutbildning

Utbildningskontraktet ska skrivas under av dig som sökande, studie- och yrkesvägledaren och din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Studiestartsstöd

Från och med den 1 juli 2017 finns ett nytt bidrag att söka för dig som är arbetslös. För att söka måste du:

  • vara 25-56 år
  • varit anmäld hos Arbetsförmedlingen i minst 6 månader
  • ha en kort tidigare utbildning
  • inte haft studiemedel de senaste tre åren

Bidraget är 8644 kronor för fyra veckor. Du kan även få tillägg för barn under 18 år. Studiestartsstödet söker du hos studie- och yrkesvägledaren.

OBS! Studiestartsstödet kan sökas för studier under 2019. 2020 upphör Studiestartsstödet.

Studiebidrag

Du kan få studiebidrag till och med juni månad det år du fyller 20 år. Gäller endast heltidsstudier. Studiebidraget är för närvarande 1050 kronor per månad. Från och med den 1 juli 2018 kommer studiebidraget höjas till 1250 kronor per månad.

För mer information kontakta studievägledaren eller gå in på CSN:s hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.