Ansökan till vuxenutbildningen

Sista ansökningsdag till kurser som ges på plats höstterminen 2021 är den 30 maj. Det går bra att göra en efteranmälan. Ansökan till kurser på grundläggande nivå sker löpande under året.

Ansökan kan skickas eller fyllas i vid ett besök hos studie- och yrkesvägledaren. För att vi ska behandla din ansökan så skicka eller ta med betygskopior. För ansökan till yrkesutbildning ska även ett personligt brev bifogas.

Ansökan till kurser på distans kan göras löpande under året och det är kursstart varje måndag.

Ansökningsdatum till yrkesutbildningar på annan ort varierar och de flesta yrkesutbildningar har flera starter per år. För aktuella ansökningsdatum kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Ansökan till SFI

Vill du anmäla dig till SFI så ska du komma till Östergatan 22 på torsdagar klockan 11.00-12.00 till studievägledaren. Du behöver inte boka tid.

Antagning

Antagningsbesked för kurser på plats skickas per post med schema och information om bland annat kurslitteratur, kursstart och terminstid.

Prövning

Du kan göra en prövning om du behöver höja ett betyg eller få betyg i en kurs som du tidigare inte läst. Prövning innebär att du läser kursen helt på egen hand utan undervisning. Kostnaden för prövning är 500 kronor per kurs om du har G, E eller högre betyg eller om du inte har läst kursen tidigare. Ta kontakt med expeditionen för mer information och anmälningsblankett. Observera att du endast kan göra prövning i de kurser som ges på plats i Höör (se kursutbud).

Följande gäller för prövningar under hösten -21. Anmälan till prövning ska vara inne senast 20 augusti för höstterminen och 20 januari för vårterminen. Med anmälan ska kvitto på betald prövning bifogas. Du kan endast göra prövning i en kurs per termin. Prövningen utförs i Höörs Lärcentrums lokaler. Varje prövning innehåller två träffar på plats. Utöver nedanstående prövningstillfällen kan även inlämningsuppgifter tillkomma. Tider för vårterminen läggs ut under hösten

Matematik, Naturkunskap, Samhällskunskap, Historia, Religion, 20/10 + 1/11 kl 09.00-17.00

Svenska, Svenska som andraspråk och Engelska, 29/9 12.00-19.00 + 1/11 09.00-17.00

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.