Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Ansökan till vuxenutbildningen

Sista ansökningsdag till kurser som ges på plats höstterminen 2018 är 1 juni. Det går bra att göra en efteranmälan t o m två veckor efter kursstart som är 13 augusti

Ansökan kan skickas eller fyllas i vid ett besök hos studie- och yrkesvägledaren. För att vi ska behandla din ansökan så skicka eller ta med betygskopior. För ansökan till yrkesutbildning ska även ett personligt brev bifogas.

Ansökan till kurser på distans kan göras löpande under året och det är kursstart varje måndag.

Ansökningsdatum till yrkesutbildningar på annan ort varierar så kontakta den skola du vill söka till för aktuellt datum.

Nästa start för de flesta yrkesutbildningar på annan ort hösten 2018 är 13 augusti (andra datum kan förekomma). Vill du söka till starten 13 augusti vill vi ha din ansökan senast 25 maj. Ansökan ska bestå av betyg och ett personligt brev.

Antagning

Enligt Vuxenutbildningsförordningen ska de som har kortast tidigare utbildning prioriteras. Därefter bedöms de sökandes förkunskaper, studieplaneringar och eventuella särskilda skäl. En förutsättning för att kurser på plats kan starta är att tillräckligt antal behöriga deltagare anmält sig.

Prövning

Du kan göra en prövning om du behöver höja ett betyg eller få betyg i en kurs som du tidigare inte läst. Prövning innebär att du läser kursen helt på egen hand utan undervisning. Kostnaden för prövning är 500 kronor per kurs om man har G, E eller högre betyg. Tag kontakt med expeditionen för mer information och anmälningsblankett. OBS! I Höör kan du endast göra prövning i de kurser som ges på plats (se kursutbud).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.