Ansökan till vuxenutbildningen

Ansökan till kurser på grundläggande nivå  på plats kan göras löpande under året

Ansökan till gymnasiekurser kurser på distans via Hermods kan göras löpande under året och det är kursstart varje måndag. Vill du göra ansökan till kurser på plats i Eslöv så gör en ansökan på deras Eslövs hemsida och lämna ansökan till studievägledaren i Höör. OBS! Glöm inte att bifoga betyg

Ansökningsdatum till yrkesutbildningar på annan ort varierar och de flesta yrkesutbildningar har flera starter per år. För aktuella ansökningsdatum kontakta studie- och yrkesvägledaren. OBS! Glöm inte att bifoga betyg. Söker du yrkesutbildning ska du även bifoga ett personligt brev

Ansökan till SFI

Vill du anmäla dig till SFI så ska du komma till Östergatan 22 på torsdagar klockan 11.00-12.00 till studievägledaren. Du behöver inte boka tid.  Vissa torsdagar är det stängt(titta under fliken Sfi)

Antagning

Antagningsbesked för kurser på plats skickas per post med schema och information om bland annat kurslitteratur, kursstart och terminstid.

Prövning

Prövning kan inte göras på Höörs Lärcentrum p g a att vi inte har gymnasiekurser på plats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.