Ansökan till vuxenutbildningen

Sista ansökningsdag till kurser som ges på plats vårterminen 2019 är 30 november. Det går bra att göra en efteranmälan t o m två veckor efter kursstart som är 7 januari. Ansökan till kurser på grundläggande nivå sker löpande under året

Ansökan kan skickas eller fyllas i vid ett besök hos studie- och yrkesvägledaren. För att vi ska behandla din ansökan så skicka eller ta med betygskopior. För ansökan till yrkesutbildning ska även ett personligt brev bifogas.

Ansökan till kurser på distans kan göras löpande under året och det är kursstart varje måndag.

Ansökningsdatum till yrkesutbildningar på annan ort varierar och de flesta yrkesutbildningar har flera starter per år. För aktuella ansökningsdatum kontakta studie- och yrkesvägledaren

Antagning

Enligt Vuxenutbildningsförordningen ska de som har kortast tidigare utbildning prioriteras. Därefter bedöms de sökandes förkunskaper, studieplaneringar och eventuella särskilda skäl. En förutsättning för att kurser på plats kan starta är att tillräckligt antal behöriga deltagare anmält sig.

Prövning

Du kan göra en prövning om du behöver höja ett betyg eller få betyg i en kurs som du tidigare inte läst. Prövning innebär att du läser kursen helt på egen hand utan undervisning. Kostnaden för prövning är 500 kronor per kurs om man har G, E eller högre betyg. Tag kontakt med expeditionen för mer information och anmälningsblankett. OBS! I Höör kan du endast göra prövning i de kurser som ges på plats (se kursutbud).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.