Kursutbud

Vi erbjuder kurser på plats och på distans.

Grundläggande kurser, dagtid

 • Svenska, delkurs 1-4
 • Svenska som andraspråk, delkurs 1-4
 • Engelska, delkurs 1-4
 • Samhällskunskap
 • Matematik, delkurs 1-4
 • Religionskunskap
 • Geografi
 • Historia
 • Fysik
 • Kemi
 • Biologi
 • Teknik
 • Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen
 • Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen

Gymnasiekurser, dagtid

 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Svenska 3
 • Svenska som andraspråk 1
 • Svenska som andraspråk 2
 • Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Engelska 7
 • Samhällskunskap 1 (a1 och a2)
 • Samhällskunskap 1 b
 • Historia 1 (a1 och a2)
 • Historia 1b
 • Religionskunskap 1
 • Matematik 1 (a,b eller c)
 • Matematik 2 (a,b eller c)
 • Matematik 3 (b eller c)
 • Naturkunskap 1(a1 och 1a2)
 • Naturkunskap 1b

Grundläggande kurser, kvällstid

 • Svenska som andraspråk, delkurs 1-4

Gymnasiekurser, kvällstid

 • Matematik 2 (a,b eller c)

En förutsättning för att kurs i egen regi ska starta är att tillräckligt antal behöriga sökande anmält sig.Samtliga kurser finns även på distans för dig som arbetar och inte kan närvara på schemalagda lektioner

Distans

Utöver de kurser som erbjuds på plats finns möjlighet att läsa på distans via Hermods. Kursutbudet för Höörs kommun hittar du på www.hermods.se. Kurser på distans kan du söka hela året och startar varje måndag. Du kan läsa enstaka kurser eller en hel utbildning till Undersköterska eller Barnskötare

Gymnasial yrkesutbildning

Det finns möjlighet att söka gymnasial yrkesutbildning. Du kan till exempel utbilda dig till Bilmekaniker, Kock, VVS-montör med mera. Utbildningen ges på annan ort och de flesta är förlagda till Lund eller Eslöv. Ansökan måste beviljas av Höörs kommun och ansökan skickas till vuxenutbildningen i Höör.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en skolform som riktar sig till vuxna personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. För ansökan kontakta studievägledare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.