Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har tillsammans med Merab tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning. Renhållningsordningen beskriver hur kommunen ska arbeta med avfallshantering och hur avfall ska hanteras i kommunen, vilket ansvar och vilka skyldigheter som finns.

Varje kommun måste enligt lag (miljöbalken kap. 15 § 41) ha en renhållningsordning. En renhållningsordning består av två delar, en avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter.

Avfallsplan

Avfallsplanen består av mål och åtgärder som beskriver hur kommunen ska arbeta med avfallshantering. Avfallsplaneringen i Eslöv, Höör och Hörby syftar till att tydliggöra kommunernas gemensamma utveckling mot hållbar avfallshantering, avfallsminimering och minskad nedskräpning.
Avfallsplanens mål och syfte gäller tillsvidare medan handlingsplanens åtgärder ska genomföras under perioden 2023 – 2026.

En illustrerade trappa som visar hur en hållbar avfallshantering kan se ut och kan bli bättre. Längst ner i trappan står "bortskaffande, till exempel deponering". Högst upp står "förebyggande".

Lokala avfallsföreskrifter

De lokala avfallsföreskrifterna innehåller regler för hur avfall ska hanteras i kommunen, vilket ansvar och vilka skyldigheter som finns. Föreskrifterna gäller för alla som ger upphov till avfall, det vill säga hushåll, fastighetsinnehavare, nyttjanderättsinnehavare och verksamhetsutövare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.