Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns inrättade för att garantera att vi även i framtiden har en bra dricksvattenkvalité och för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar.

Det är länsstyrelsen eller kommunen som bestämmer vilka dessa vattenskyddsområden är och varje område har regler som talar om hur vattnet ska skyddas för att säkerställa vattenkvaliteten på kort och på lång sikt.

Höörs vattenskyddsområden

I Höörs kommun finns det vattenskyddsområden i Tjörnarp, Orup och i Ormanäs. Inom dessa områden gäller särskilda regler, skyddsföreskrifter, men även annan lagstiftning som skyddar vårt dricksvatten. Regler finns bland annat för:

  • Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter
  • Jordbruk och trädgårdsbruk
  • Skogsbruk
  • Avloppsvatten och avfall
  • Schaktning och täktverksamhet
  • Energianläggningar och enskilda grundvattentäkter
  • Fordonstvätt och bilvård

Du kan se var Höörs kommuns vattenskyddsområden finns och vilka föreskrifter som gäller för dem via Naturvårdsverkets kartor.

Har du frågor om Höörs vattenskyddsområden är du välkommen att kontakta kommunens miljöenhet.

Sker det en olycka i ett vattenskyddsområde ska du omedelbart ringa 112.

Skyddsområdenas föreskrifter

Följande är de nu gällande föreskrifterna för vattenskyddsområdena i Höörs kommun:

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.