Kommunalt dricksvatten

Den kommunala vattenverksamheten sköts av Mittskåne Vatten som är ett samarbete mellan Hörby och Höörs kommuner.

Syftet med samarbetet är bland annat att höja kvalitén, effektivisera verksamheten och öka säkerheten på vattentjänsterna. Du som vill veta mer om kommunalt vatten och avlopp i Höörs kommun kan läsa mer på Mittskåne Vattens hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.