Regler och styrande dokument

Förutom de lagar som har beslutats av riksdagen utformar kommunen sina egna styrdokument. Styrdokumenten utgör kommunens författningssamling som innehåller riktlinjer för hur kommunen ska organiseras och skötas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.