Bolagsordningar och ägardirektiv

Med hjälp av så kallade ägardirektiv styr kommunerna sina kommunala bolag. Även bolagsordningen fungerar styrande och drar upp grundläggande riktlinjer för förhållandet mellan kommunen och dess bolag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.