Gåvor till Höörs kommun

Vill du lämna en gåva till Höörs kommun? Det är kommunstyrelsen i Höörs kommun som fattar beslut om vilka gåvor som tas emot av kommunen. Gåvans ändamål ska vara att vara till nytta för våra kommuninvånare.

Höörs kommun välkomnar gåvor och vänliga gester från våra medborgare. En donation eller gåva är något som en person eller en donator ger bort utan att kräva någon ersättning tillbaka. En gåva till Höörs kommun ska användas med full äganderätt men får bara på det sätt som donatorn har bestämt. Gåvor till Höörs kommun ska vara till nytta för våra kommuninvånare.

Så här ger du en gåva till Höörs kommun

Du som vill ge en gåva till Höörs kommun behöver först höra av dig till oss med information om din gåva och vilka villkor du ställer för att kommunen ska få ta emot din gåva.

Informationen kan skickas i ett mejl till kommun@hoor.se eller i ett brev till Kommunstyrelsen Box 53, 243 21 Höör. Om du väljer du att skicka mejl, skriv ”Till kommunstyrelsen: gåva till kommunen” i ämnesraden.

Kommunstyrelsen fattar beslut om gåvor

För att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut om kommunen tar emot din gåva, görs en utredning. Gåvor som leder till intressekonflikter eller påverkar kommunen tas inte emot.

Kommunstyrelsen tittar bland annat på gåvans ändamål, hur kommunen påverkas av gåvan, vilka villkor som ställs för att kommunen ska få ta emot gåvan och hur mycket det kostar att underhålla gåvan. Det kan därför ta tid innan du som vill ge en gåva till kommunen får svar från oss.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.