Biståndshandläggare Stefani

Biståndshandläggare Stefani älskar sitt jobb! Hon tycker det bästa är att kommunen har ett salutogent arbetssätt och arbetar tvärprofessionellt. Att jobba salutogent innebär att lyfta fram medborgarnas förmågor och resurser istället för att fokusera på sjukdom.

Det tvärprofessionella arbetssättet gör att olika yrkeskategorier som till exempel biståndshandläggare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och fysioterapeuter jobbar tillsammans kring samma medborgare. Eftersom alla sitter nära varandra blir samarbetet naturligt och lätt.

– Vi får en bra helhetsbild i och med att vi alla i de olika yrkeskategorierna samverkar.

Trivs bra på Höörs kommun

I snart fyra år har Stefani varit biståndshandläggare i Höörs kommun. Efter avslutat socionomprogram fick hon anställning som biståndshandläggare på 50 procent och som boendestödjare på 50 procent. Efter några månader blev hon biståndshandläggare på heltid. Dock har Stefani jobbat i kommunen i totalt tio år. Under studietiden var hon nämligen timanställd i bemanningsenheten och provade på att jobba både på vårdboenden och som personlig assistent.

Tycker om att jobba med människor

Stefani har alltid lockats av socialt arbete, men även av myndighetsutövning, och därför blev socionomprogrammet ett naturligt val. Hon har dessutom läst kurser i utvecklingspsykologi och socialantropologi. Stefani tycker om att jobba med människor. Att få en helhetssyn genom att känna till en medborgares historia och bakgrund är viktigt för att möta medborgarens behov på bästa sätt. Hon har hög delegation, det vill säga hög beslutanderätt, vilket förenklar fullföljandet av en process.

Bra rutiner och bra struktur

En vanlig dag på jobbet består av möten med medborgare, hembesök och uppföljningar, möten med andra yrkeskategorier i det tvärprofessionella teamet, telefonsamtal och kontakt med sjukvård, landsting och socialnämnd. Eftersom juridiken förändras på grund av nya domar så är det också viktigt att hålla sig uppdaterad. Ibland görs studiebesök i andra kommuner för att se hur de jobbar där. Stefani tycker att Höörs kommun har bra rutiner och struktur i sitt arbete när hon jämför med andra kommuner.

Pendling är inget bekymmer

Stefani är uppvuxen i Höör men bor numera i Malmö. Hon tycker inte att pendlingen är något bekymmer eftersom hon trivs så bra med sitt jobb. Föräldrar och syskon bor kvar i Höör och därför spenderar hon en del fritid i kommunen. Då brukar hon passa på att ta långa promenader i Höörs vackra natur.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.