Biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende är avsett för dig som är 65 år eller äldre, som främst behöver stöd och hjälp i boende och annan lättåtkomlig service.

Dessutom har du behov av trygghet och gemenskap och ett vårdnadsbehov som är mindre än heldygnsvård. Bistånd till boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende prövas med hänsyn till individuella behov enligt socialtjänstlagen, SoL. För att få en plats på trygghetsboendet måste du vara invånare i kommunen.

Det här finns i ett biståndsbedömt trygghetsboende:

  • Möjlighet till gemensamma måltider och gemenskap med andra.
  • Värdinna som hjälper till att samordna olika aktiviteter.
  • Måltider via matleverans eller egen tillagning i kök.
  • Det stöd och den hjälp som du kan behöva utförs genom hemtjänstinsatser på samma sätt som vid hemtjänst i ordinärt boende.
  • Hemsjukvård kan erbjudas enligt samma principer som gäller för personer som bor i ordinärt boende.

Om behoven blir mer omfattande ska du ansöka om plats på ett särskilt boende.

Kontakta social sektors biståndshandläggare om du har frågor och vill ansöka om stöd. Det gör du genom att kontakta kommunens Medborgarcenter som kan vägleda dig vidare till en biståndshandläggare.

Biståndshandläggare har telefontid måndag till fredag 08.30 – 09.30.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.