Demensboende

Ett demensboende är ett anpassat boende för personer med demenssjukdom. Att vara dement betyder att minnet och hjärnans förmåga gradvis försämras. Ett demensboende har en del olika faktorer att ta hänsyn till.

I ett demensboende har du din egen lägenhet i ett större boende där personal alltid finns på plats, dygnet runt. Det är väldigt viktigt med socialt utbyte, därför anordnar många demensboenden aktiviteter för dig som bor där. Det kan vara allt från musikstunder och hantverksgrupper till högläsning och pianokonserter.

Ett demensboende fokuserar även mycket på utomhusvistelse och det finns ofta närhet till naturen. Vi har samma inställning i hela kommunen för särskilt boende oavsett vilket boende man bor på.

Vem får bo på demensboende?

Ett demensboende är helt behovsstyrt. Du ska ha en diagnostiserad demenssjukdom och ha behov av vård och omsorg stora delar av dygnet. Det spelar med andra ord ingen roll hur gammal du är för att få bo på ett demensboende, utan det styrs av hur stort ditt behov är.

Ansök om demensboende

För att ansöka om att få bo på ett demensboende kontaktar du en biståndshandläggare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.