Korttidsboende

Behöver du återhämta dig efter en sjukhusvistelse eller din anhörig behöver avlösning i omvårdnadsarbete kan du ansöka om korttidsboende.

Korttidsvistelse finns även för dig som måste få omvårdnad som inte kan tillgodoses i hemmet. Du kan då få stöttning och träning för att förhoppningsvis kunna återgå till hemmet. Ansökan om korttidsvistelse sker hos en biståndshandläggare i kommunen som då utreder vilka möjligheter du har att få hjälp.

På korttidsenheten arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi arbetar funktionsbevarande med fokus på dina möjligheter och välkomnar anhörigas delaktighet.

Rehabcentrum Åtorp

Vi arbetar funktionsstödjande vilket innebär att medborgarens funktioner tas till vara. Vår målsättning är att finna meningsfullhet i vardagen och finna det unika hos varje person. Vi ger dig stöd och hjälp i din träning för att klara din hemsituation.

Björken – korttidsboende för personer med demenssjukdom

Under ett och samma tak finns alla verksamheter samlade för personer med demens. Här finner du både dagverksamhet, korttidsboende och särskilt boende. Dessutom finns ett tillagningskök där nästan all mat lagas från grunden. Korttidsboende kan ges som växelvård som innebär att du som har ett omvårdnadsbehov bor en eller några veckor på Björkens korttidsboende och de övriga veckorna bor du i egna bostaden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.