Biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende är avsett för dig som är 65 år eller äldre, som främst behöver stöd och hjälp i boende och annan lättåtkomlig service.

Dessutom har du behov av trygghet och gemenskap och ett vårdnadsbehov som är mindre än heldygnsvård. Bistånd till boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende prövas med hänsyn till individuella behov enligt socialtjänstlagen, SoL. För att få en plats på trygghetsboendet måste du vara folkbokförd i kommunen.

Det här finns i ett biståndsbedömt trygghetsboende:

  • Möjlighet till gemensamma måltider och gemenskap med andra.
  • Värd som hjälper till att samordna olika aktiviteter.
  • Eget tillagnings kök.
  • Det stöd och den hjälp som du kan behöva utförs genom hemtjänstinsatser på samma sätt som vid hemtjänst i ordinärt boende.
  • Hemsjukvård kan erbjudas enligt samma principer som gäller för personer som bor i ordinärt boende.

Om behoven blir mer omfattande ska du ansöka om plats på ett särskilt boende.

Om du känner att ett biståndsbedömt trygghetsboende kan vara något för dig så är du välkommen att ansöka. Biståndshandläggaren gör sedan en behovsprövning för att utreda dina behov och hur vi bäst kan ge dig det stöd du behöver.

Du kontaktar biståndshandläggarna via telefon.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.