Måltider på särskilt boende

Mat ska vara en källa till lust och glädje. Den ska förmedla dofter och smaker som väcker både sinnen och minnen. Vi tillagar måltiderna i vårt tillagningskök på Björken. Vi planerar menyer och inköp efter säsong och strävar mot att våra inköp präglas av så hög andel svenska råvaror som möjligt. Allt kött och kyckling som serveras är svenskt, både mejerivaror och ägg är svenska och ekologiska.

Dina personliga behov och önskemål

Alla har olika behov och önskemål när det kommer till mat och måltider. Vi erbjuder anpassade måltider utifrån behov, som till exempel specialkost och konsistensanpassad kost. I din genomförandeplan kan du och din kontaktperson tillsammans göra en beskrivning av dina vanor och behov kring måltiderna.

Matens konsistens

Maten ska inte bara ha ett väl avvägt näringsinnehåll, den ska också ha rätt konsistens. Det är viktigt för personer med tugg- och sväljsvårigheter. Det är ansvarig sjuksköterska som ordinerar konsistensanpassad mat från köket. Konsistensanpassade måltider tillagas från grunden och ska efterlikna den ordinarie måltiden så långt det är möjligt.

Högtider och event med måltidsfokus

Året innehåller flera högtider där maten är en central del. Vi firar de största högtiderna med särskilda högtidsmenyer. Förutom dessa skapar vi tillställningarmed måltidsfokus med anpassade menyer.

Delaktighet i mat och måltider

För oss är det viktigt att du kan välja vilken mat du vill äta och vi tror att meningsfullhet skapas genom delaktighet. Därför är det viktigt att du som äter maten också får tycka till om måltiderna. Vi arbetar aktivt för att samla in alla synpunkter på maten och måltiderna genom måltidsombudsträffar och deltagande på boråd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.