Hjälp i hemmet för äldre

För de flesta är det en trygghet att kunna bo kvar hemma. För att du ska kunna bo kvar kan du få stöd med sådant som du inte klarar att göra själv.

Det kan till exempel vara stöd med städning, tvättning, handla dagligvaror och personlig omsorg. Du kan också ansöka om att få trygghetslarm för att kunna kalla på personal i akuta situationer.

Ditt behov bedöms utifrån socialtjänstlagen och ansökan gör du hos en biståndshandläggare.

 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.