Fritt val av servicetjänster

Servicetjänster innebär att du kan få hjälp med städ, tvätt och inköp, efter ansökan om stöd.

Du ansöker om hjälp med servicetjänster hos en biståndshandläggare, som utreder behovet enligt socialtjänstlagen.

Höörs kommun har ett valfrihetssystem inom servicetjänsterna i hemtjänsten med stöd av lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att kommunen godkänner ett antal företag som utförare av servicetjänster.

Mer information till företag som vill bli utförare.

Du väljer

När du beviljas insatser i form av servicetjänster så kommer biståndshandläggaren att informera dig om valfrihetssystemet samt vilka utförare du kan välja mellan. Du kan när som helst göra omval när du vill byta utförare. Du behöver inte ange någon orsak till varför du vill byta.

Lagen om valfrihetssystem

Valfrihetssystem är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för kommuner som vill överlåta valet av utförare av vård- och omsorgstjänster till dig som kommuninvånare.

Kommunens ansvar

Höörs kommun har det yttersta ansvaret över serviceinsatserna även om de utförs av privata utförare. Det innebär att Höörs kommun ansvarar för att följa upp alla utförare för att de ska leva upp till de krav på kvalitet som kommunen ställer.

Avgifter

Oavsett vilken utförare du väljer betalar du samma avgift. Avgiften ingår i maxtaxan. Räkningen kommer från kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.