Hemtjänst

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen.

Vår uppgift är att förstärka och stödja dina egna möjligheter att leva ett självständigt liv.

I hemtjänsten arbetar undersköterskor och vårdbiträden, men du kan också, om du är inskriven i hemsjukvården, få hjälp av legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter eller sjukgymnaster.

Våra insatser utgår från dina behov, som utreds enligt socialtjänstlagen. Ansökan gör du via en biståndshandläggare och dem når du via kommunens växel.

Vad händer när du får stöd av hemtjänsten

  • Det utses en kontaktperson som du och dina anhöriga kan vända sig till.
  • Tillsammans med kontaktpersonen görs det en genomförandeplan som beskriver hur dina behov ska tillgodoses.
  • Det placeras en pärm som heter: Min Pärm, i ditt hem som innehåller aktuella uppgifter på insatser och informationsmaterial som underlättar för både dig och personalen. Här sparas även en kopia av genomförandeplanen.

Riktlinjerna för insatser i ordinärt boende har uppdaterats

En övre gräns för hur många insatstimmar som kan beviljas har införts för att kunna garantera trygghet, säkerhet och behov av tillsyn.

Socialförvaltningen ska i möjligaste mån stötta den enskilde att vara självständig och kunna bo kvar i sitt hem. För att garantera att trygghet, säkerhet och behovet av tillsyn kan tillgodoses i den egna hemmiljön, har det införts en övre gräns för hur många insatstimmar medborgare med hemtjänst kan beviljas.

När behovet av hemtjänst uppgår till mer än 90 timmar per månad bedöms omsorgsbehovet vara så omfattande att skälig levnadsnivå inte längre kan garanteras i det egna hemmet. Den enskilde ska då istället beviljas plats på särskilt boende.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.