Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan söka bostadsanpassningsbidrag för att kunna leva ett självständigt liv i ditt eget boende.

Du kan bara få bidrag för att anpassa din permanenta bostad. Det gäller oavsett om det är en villa eller lägenhet. Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt krävs dock ett godkännande från fastighetsägaren. Bidraget regleras av lagen om bostadsanpassning (2018:222).

Åtgärderna som du kan få bidrag för måste ha ett direkt samband med din funktionsnedsättning. Behovet av anpassningsåtgärderna ska dessutom vara långvarigt och bestående. En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt till exempel med hjälpmedel.

Du kan inte få bidrag för normalt bostadsunderhåll.

Vem kan söka bidrag för bostadsanpassning?

  • Du som har funktionsnedsättning eller delar hushåll med person med funktionsnedsättning.
  • Du som är förälder med delad vårdnad om barn med funktionsnedsättning.
  • Du som åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

Bidraget är avsett för personer med alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn eller kognitiv nedsättning.

Anordningar som du fått med stöd av bostadsanpassningsbidrag är din enskilda egendom, till exempel hissar, större ramper och spisvakter.

Pengar efter utfört arbete

Om det är ett större arbete som ska utföras, brukar du som kund eller kommunen begära offert på arbetet. Därefter beslutar kommunen vad du kan göra och hur stort belopp du får till bostadsanpassningen. Pengarna betalas inte ut förrän besiktning är gjord av kommunens handläggare och rätt arbete har utförts. Du måste kunna visa upp kvitto för att få pengarna utbetalda.

Begränsningar i bidraget

  • När du byter bostad kan du bara få bidrag till en större anpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden.
  • Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden.
  • Bidrag lämnas inte till anpassning av fritidshus.

När behovet upphör kan utrustningen, om du så önskar, lämnas tillbaka till kommunen. Kommunen svarar då för kostnader som demontering och transporter.

Så ansöker du om bidraget

Ansökningsblanketten kan du få från Tillstånd- och tillsynsmyndigheten på Höörs kommuns hemsida eller av arbetsterapeut vid hembesök.

Du behöver ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig person. Om du kontaktar din arbetsterapeut kan ni tillsammans gå igenom vilka svårigheter du har och hur du skulle vilja att ditt boende anpassas. Därefter gör arbetsterapeuten en bedömning och skriver ett intyg, eventuellt med ett åtgärdsförslag. Kommunen tar ut en avgift vid hembesök och bedömning.
Du kan alltid överklaga ett beslut som du inte är nöjd med.

Snabbare och enklare anpassning

När du bara är i behov av anpassning av trösklar och stödhandtag finns möjlighet att göra en förenklad bostadsanpassning. Du behöver fortfarande ett medgivande från fastighetsägaren, men arbetsterapeuten, som är den du ska vända dig till först, har en förenklad blankett att fylla i. Den skickas sedan till en handläggare för bostadsanpassning på kommunen.

Komplett ansökan innehåller

  • Ansökningsblankett
  • Fastighetsägarens medgivande
  • Intyg om funktionsnedsättning

Fullmakt

Om du vill att kommunen ska hjälpa till vid upphandling av bostadsanpassningsåtgärder måste du ge kommunens handläggare en fullmakt. Kommunen upphandlar då och ser till att beslutad åtgärd utförs.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.