Trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som du kan ha i ditt hem för att kalla på stöd vid oförutsedda situationer. Det gör att du kan känna dig tryggare i din bostad. Trygghetslarmet fungerar inte utanför din bostad.

När du trycker på larmet får du kontakt med personal dygnet runt som kan ge dig stöd. Som trygghetslarm får du välja ett armband eller ett halsband med larmknapp.

Om något skulle hända och du behöver stöd trycker du på larmknappen. En signal går då direkt till larmcentralen och du kan prata med larmcentralens personal via trygghetslarmets inbyggda högtalare. Larmcentralen pratar med dig om ditt stödbehov. Tillsammans kommer ni överens om vad de behöver stöd med i den aktuella situationen. Om det behövs kommer omvårdnadspersonal från hemtjänsten hem till dig.

Det kommer inte en sjuksköterska eller läkare, utan du måste själv ta kontakt med sjukvården om du behöver det.

För att få trygghetslarmet installerat krävs att du överlämnar nycklar till din bostad, så att hemtjänsten kan komma in om du larmar.

Trygghetslarmet är avgiftsbelagt och betalas per påbörjad månad. Ansökan gör du via en biståndshandläggare och dem når du via kommunens medborgarcenter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.