Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan vara hjälpt av tekniska hjälpmedel för att förenkla och underlätta vardagen. Hjälpmedel kan behövas för att kompensera en nedsatt funktion, men även för att bevara funktioner så långt det är möjligt.

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva få behovet av hjälpmedel bedömt via kommunens fysioterapeut och arbetsterapeut. Hjälpmedel som kommunen kan bistå med är till exempel rullator, rullstol, duschpall och toalettförhöjning. En del andra hjälpmedel såsom till exempel anti-halkmatta till duschutrymme och bestick med specialgrepp kan du själv skaffa via sjukvårds- och hälsokostaffärer. Vill du ansöka om elrullstol är det vårdcentralen som du ska vända dig till. Region Skåne ansvarar för kommunikations, syn- och hörselhjälpmedel.

Dina behov av hjälpmedel har bedömts av arbetsterapeut, sjukgymnast, fysioterapeut eller sjuksköterska.
Denna bedömning eller utprovning medför en kostnad oberoende av antal hjälpmedel och då ingår uppföljning, reparation, rådgivning och besiktning av hjälpmedlen.

Tillfällig vistelse i kommunen

Om du är tillfällig på besök i kommunen och är i behov av hjälpmedel kan du ta kontakt med vår hjälpmedelsleverantör Sodexo för att hyra hjälpmedel.

Kontakta Sodexo på telefon 010 – 250 69 00.

Ditt ansvar som hjälpmedelsanvändare

 • Du ska följa givna förskrivningsanvisningar och ansvara för daglig skötsel av hjälpmedlet.
 • Du ska själv bekosta och ombesörja byte av däck och slang till rullstol,
  finns att köpa hos till exempel cykelhandlare. Gäller ej massiva däck.
 • Kontakta oss måndag – fredag mellan 07:30 och 15:30 om det uppstår fel
  eller skada på hjälpmedlet.
 • Om skada uppstår på grund av vårdslöshet eller bristande underhåll blir
  du debiterad reparationskostnaderna.
 • Hemförsäkringen kan täcka kostnader för förlorat eller skadat hjälpmedel i samband med stöld, brand eller vattenskada. Kontrollera med
  ditt försäkringsbolag.
 • Vårdsäng, lyftar och rullstolar hämtas av hjälpmedelsföretag efter kontakt med oss. Övriga hjälpmedel ansvarar du själv för återlämning.
 • Hjälpmedel kan inte överlåtas till annan person.
 • Vid flytt till annan kommun ska hjälpmedel återlämnas.

Besiktning eller förebyggande underhåll

För att vissa ordinerade hjälpmedel ska vara säkra och lätta att använda genomför Höörs kommun en gång per år besiktning eller förebyggande underhåll på dessa hjälpmedel. Hjälpmedel som det gäller är följande: lyft, rullstol, och vårdsäng. För din del är detta kostnadsfritt. Detta utförs av hjälpmedelsföretaget Sodexo eller deras underleverantör.
När det är dags kommer tekniker att kontakta dig per telefon för att boka tid för hembesök. Teknikern från Sodexo ska alltid legitimera sig vid hembesök.

Ibland händer det att Sodexo tar in andra utförare som till exempel Etac för att genomföra service eller reparationer.

Återlämning av hjälpmedel

När behovet av hjälpmedel upphör ska det återlämnas.
Vid utebliven återlämning blir du ersättningsskyldig.
Hjälpmedlen ska vara tvättade och rengjorda innan de återlämnas.

Hjälpmedlen återlämnas till vårt hjälpmedelsförråd som finns på Maglehill (Maglehillsvägen 1C). Förrådet är öppet tisdagar mellan klockan 15.30 och 17.00.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.