Föräldrawebben – för föräldrar som vill hitta alternativ till tjat och skäll

Föräldrawebben är en kostnadsfri webbutbildning för föräldrar till ungdomar i åldern 13-18 år. Utbildningen består av 4 avsnitt som tar ungefär en timme att genomföra via datorn, sedan ingår övningar att göra hemma innan nästa avsnitt blir tillgängligt efter 2 veckor. Utbildningen går att genomföra när som helst och är tillgänglig dygnet runt under 12 veckor.

Målet med föräldrawebben är att utveckla relationen mellan föräldrar och tonåringar samt att förebygga och hantera konflikter. Mellan avsnitten kommer du att ha kontakt med en familjebehandlare via meddelandefunktionen på hemsidan.

Utbildningens innehåll

Avsnitt 1: Tid tillsammans
Hur kan du öka mängden kontakt och umgänge med din tonåring?

Avsnitt 2: Lyssna och bekräfta
Hur kan du få din tonåring att känna sig lyssnad på och bekräftad?

Avsnitt 3: Välja strider och lösa problem
En modell för att välja sina strider och ett sätt att prata om problem på ett sätt som lättare leder fram till förändring.

Avsnitt 4: Att släppa taget och finnas kvar
Handlar om balansakten mellan att släppa taget om tonåringen och att finnas kvar, men även en möjlighet till planering för framtiden och hur man bäst håller fast vid en positiv förändring.

När du är klar med alla fyra avsnitten får du tillgång till bonusmaterialet som består av kortare informationstexter.

Bonusavsnitt:

– Psykisk ohälsa
– Hjälpa till hemma
– Skolan
– Vänner och mobbing
– Internet och spel
– Alkohol och droger.

Anmäl er till: foraldrautbildning@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.