Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Detta kan ingå i hemsjukvård

Med hemsjukvård avses den sjukvård och rehabilitering som utförs i hemmet, oavsett om du bor kvar hemma eller i ett särskilt boende.

Om du blir sjuk vänder du dig i första hand till din vårdcentral eller ringer sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Hemsjukvård

Om du beviljats hemsjukvård via kommunen kan du av distriktssköterskor och sjuksköterskor få hjälp med till exempel:

 • rådgivning i hälsofrågor
 • handledning i egenvård
 • medicinhantering
 • såromläggning
 • provtagning
 • behandling av långvarig sjukdom, till exempel diabetes
 • smärtlindring, vård och stöd i livets slutskede
 • avancerad sjukvård som kan utföras i hemmet
 • utprovning av inkontinenshjälpmedel

Av arbetsterapeuter kan du få hjälp med till exempel:

 • råd och stöd samt träning i hur du kan klara dagliga aktiviteter
 • utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel
 • intyg till bostadsanpassning om miljön i ditt hem behöver förändras till följd av en stadigvarande funktionsnedsättning

Av fysioterapeuter kan du få hjälp med till exempel:

 • råd, stöd och träning av din fysiska rörelseförmåga
 • utprovning av och träning i att använda gånghjälpmedel och andra förflyttningshjälpmedel

Läs mer om hjälpmedel.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.