Patientnämnden

Om du inte är nöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet som du har fått så tala med personalen eller chefen där du vårdas. Om du tycker att det känns svårt att diskutera med personalen så vänd dig till patientnämnden.

Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller

  • hälso- och sjukvården (inklusive habilitering, rehabilitering, hjälpmedel och tolktjänst för döva med flera)
  • vården inom kommunerna enligt avtal
  • folktandvården och den privattandvård som Region Skåne finansierar

Patientnämnden ska enligt lagen:

hjälpa patienter eller vårdtagare att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården. Patientnämnden ska

  • främja kontakterna mellan patienter eller vårdtagare och personal.
  • hjälpa patienter eller vårdtagare att vända sig till rätt myndighet.
  • rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienten eller vårdtagaren, till vårdgivare och vårdenheter.
  • rekrytera, utbilda och utse stödpersoner åt patienter inom psykiatrisk tvångsvård och patienter som isoleras enligt smittskyddslagen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.