Enebackens förskola

Förskolan ligger centralt, nära tågstation och härlig naturmiljö. Förskolan består av två närliggande hus med totalt sex avdelningar.

Välkommen till förskolan som vill ge ditt barn oändliga möjligheter att utforska sin omvärld tillsammans med medforskande pedagoger. För oss är det viktigt att vår förskola är en demokratisk mötesplats där man som barn och vårdnadshavare har möjlighet till inflytande.
Förskolan styrs av Läroplan för förskolan Lpfö18 och av Skollagen. Lärmiljön utformas för att främja varje barns utforskande, upptäckarglädje, nyfikenhet och lärande. Miljön är föränderlig för att ständigt vara inspirerande och utmanande för barnen. Vårt fokus ligger på ett lustfyllt lärande.
Förskolan hämtar bland annat inspiration från Reggio Emilia-filosofins förhållningssätt.

Så arbetar vi

Vi arbetar i projektform med fokus på våra lärmiljöer både inom- och utomhus samt utepedagogik och naturvetenskap. Inriktningen på projekten styrs av barnens intressen, initiativ och behov. Förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärande och utveckling. Detta för att få syn på och fördjupa oss i barnens lärprocesser, så att deras nyfikenhet kan leda oss vidare i projektarbetet.
Våra barngrupper har en snäv åldersindelning på 2 till 3 år, detta för att varje barn ska ges de bästa möjligheterna att utmanas i sitt lärande.
Vi vill att ert barn ska känna sig tryggt, därför är ett VI-tänkande viktigt för oss liksom ett stort samarbete mellan avdelningarna.

Miljö

Vi skapar miljöer både inomhus och utomhus som utmanar barnen till att utforska och undersöka omvärlden. Utemiljön bjuder in barnen till spännande och utmanande aktiviteter. Målet är att alla barn i förskolan ska känna sig trygga och att de ska trivas. Barnen ska ha tillgång till en förskola med trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter.

Du som vårdnadshavare

Vår förhoppning är goda och öppna relationer, er delaktighet är viktigt för oss.  Vi har som mål att informera om hur ditt barns dag har varit vid hämtning och lämning, genom dokumentation och vårt dialogforum Infomentor. Vi bjuder även in till introduktionsmöte, utvecklingssamtal, vårdnadshavarmöte och förskoleråd.

Måltider

På Enebackens förskola har vi ett eget tillagningskök.

Kontakta oss

Vi vill att ni alltid ska känna er välkomna. Kontakta rektor eller biträdande rektor om ni vill besöka oss eller har frågor och tankar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.