Skeppsklockans förskola

Skeppsklockan ligger i östra Höör, med natur, vatten och grönområden i sin närhet.

Förskolan har sex avdelningar, tre avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år och tre avdelningar för barn i åldrarna 3-6 år.

Så arbetar vi

Barnen får möjlighet att lära och utmanas tillsammans och med vuxna. Vi har en stark tro på att barn kan och att vi pedagoger finns där för att utmana, uppmuntra och upptäcka saker tillsammans. Vi strävar efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Vi delar barnen i mindre grupper där varje barn får möjlighet att synas och lära utifrån sina förutsättningar.

På förskolan lägger vi stor vikt vid den pedagogiska miljön, såväl inne som ute. Barnen får möjlighet att utforska och leka i meningsfulla sammanhang där deras frågor och nyfikenhet är värdefulla. Materialet ska vara öppet, neutralt och stimulera fantasin. Ny teknik är en naturlig del i vårt arbete.

Kök

Skeppsklockan har eget tillagningskök. Matsedeln är varierad med mycket frukt och grönt. Här grundläggs bra matvanor. Måltiden ska upplevas som en trevlig och lugn stund på dagen där samspel och dialog är viktigt.

Du som vårdnadshavare

Vårt arbete bygger på en bra relation med barnets vårdnadshavare och att ni är delaktiga i verksamheten. För oss är det viktigt med en daglig kontakt. Det är ett tillfälle att berätta vad som har hänt under dagen och vad barnen har erbjudits i verksamheten. Vi har även strukturerade samtal under terminerna, inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. Ni som vårdnadshavare är alltid välkomna att komma med synpunkter, tankar och förslag.

Ring gärna till oss med era frågor eller boka ett möte, så kan vi berätta mer!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.