Maglehills förskola

En förskola som ligger vackert belägen i västra Höör mitt i den skånska naturen. Vi är förskolan som även erbjuder pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid.

Så här arbetar vi

Hos oss får ditt barn möjlighet att lära och utmanas tillsammans med andra barn och vuxna. Vi har en stark tro på att barn kan och vi pedagoger finns där för att utmana, uppmuntra och upptäcka tillsammans. Vi ser att barn har egna erfarenheter och förmågor som de bär med sig.
Demokrati och delaktighet är en naturlig del av arbetet på förskolan. Förskolan är barnens och de ska ges möjlighet att påverka sin vardag och sin miljö. Vi lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön, såväl ute som inne.

Mitt i förskolan finns ett stort ljust torg som inbjuder till möten mellan avdelningarna. I anslutning till torget finns en ateljé som alla barn har möjlighet att arbeta med kreativt skapande. Vi arbetar projekterande och utgår från barnens intresse i projekten. Barnen får möjlighet att utforska och leka i meningsfulla sammanhang där deras frågor och nyfikenhet är värdefulla. Våra pedagogiska miljöer ska utmana och ge möjlighet till upptäckande och utforskande. Materialet ska vara öppet, neutralt och stimulera fantasin.
Vi lägger stor vikt vid att dela barnen i mindre grupper under dagen så att alla barn får synas och lära utifrån sina unika förutsättningar.

Verksamheten

Vi arbetar projekterande och utgår från barnens intresse i projekten. Barnen får möjlighet att utforska och leka i meningsfulla sammanhang där deras frågor och nyfikenhet är värdefulla. Våra pedagogiska miljöer ska utmana och ge möjlighet till upptäckande och utforskande. Materialet ska vara öppet, neutralt och stimulera fantasin.

Vår vision

Det är vår vision att vår förskola ska ha en stark förankring i den verklighet barnen lever i. Ny teknik är en naturlig del i vårt arbete. Vi anser att det viktigaste vi kan skicka med barn in i framtiden är en förmåga att själv söka sin kunskap och en stark tro på att de kan klara av det.

Du som vårdnadshavare

Vårt arbete bygger på en bra relation med barnets vårdnadshavare och att ni är delaktiga i verksamheten. För oss är det viktigt med en daglig kontakt. Det är ett tillfälle att berätta vad som har hänt under dagen och vad barnen har erbjudits i verksamheten. Vi har även strukturerade samtal under terminerna, inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. Ni som vårdnadshavare är alltid välkomna att komma med synpunkter, tankar och förslag.

Vid frågor eller funderingar, ring eller meja gärna rektor

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.