Norra Rörums förskola

Verksamheten ligger i ett naturskönt område i Norra Rörum med skog, bäckar och hästhagar in på knuten.

Välkommen till Norra Rörums nybyggda förskola. Vi är förskolan som vill lägga grunden till ett livslångt lärande i ett föränderligt samhälle men utifrån den lilla bygden. I förskolan inryms också pedagogisk omsorg för skolbarn 6 – 13 år.

Så arbetar vi

Hos oss får ditt barn möjlighet att lära och utmanas tillsammans med andra barn och vuxna. Vi har en stark tro på att barn kan, och vi pedagoger finns där för att utmana, uppmuntra och upptäcka tillsammans med dem. Vi ser barn som rika i sig själv med de erfarenheter och förmågor de bär med sig. Det betyder också att demokrati och delaktighet är en naturlig del av arbetet på förskolan. Förskolan är barnens, och de ska ges möjlighet att påverka sin vardag och sin miljö. Den vackra och varierande naturen runt förskolan inbjuder till mycket vistelse utomhus – slingrande grusvägar och spännande skogsdungar skapar fantastiska möjligheter. Vi lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön, såväl ute som inne.
Mitt i förskolan finns ett stort ljust torg som inbjuder till möten mellan avdelningarna. I anslutning till torget finns också en ateljé. I ateljén får alla barn möjlighet att arbeta med kreativt skapande. Barnen får möjlighet att utforska och leka i meningsfulla sammanhang där deras frågor och nyfikenhet är värdefulla. Våra pedagogiska miljöer ska utmana och ge möjlighet till upptäckande och utforskande. Materialet ska vara öppet, neutralt och stimulera fantasin. Vi lägger stor vikt vid att dela barnen i mindre grupper under dagen så att alla barn får möjlighet att synas och lära utifrån sina unika förutsättningar.

Pedagogisk omsorg 6 – 13 år

Erbjuder verksamhet före och efter skoltid, samt vid lov. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande samt formas utifrån elevernas ålder, mognad, behov, intressen och erfarenhet.

Måltider

Förskolan har eget tillagningskök. Matsedeln är varierad med mycket frukt och grönt. Här grundläggs bra matvanor. Måltiden ska upplevas som en trevlig och lugn stund på dagen där samspel och dialog är viktigt.

Du som vårdnadshavare

Vårt arbete bygger på en bra relation med barnets vårdnadshavare och att ni är delaktiga i verksamheten. För oss är det viktigt med en daglig kontakt. Det är ett tillfälle att berätta vad som har hänt under dagen och vad barnen har erbjudits i verksamheten. Vi har även strukturerade samtal under terminerna, inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. Ni som vårdnadshavare är alltid välkomna att komma med synpunkter, tankar och förslag.

Kontakta oss

Ring gärna till oss om ni har frågor eller boka ett möte, så kan vi berätta mer. Känn er alltid välkomna!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.