Fogdaröds förskola

Fogdaröds förskola har nära till olika naturområden och arbetar för att låta barnens undersökande ligga som grund för verksamheten.

Förskolan har fyra avdelningar som är åldersintegrerade. Michelangelo och Raffaelo har de yngre barnen 1 – 3 år. Leonardo har barnen i åldern 3 – 4 år och Donatello har barnen i åldern 4 – 6 år.

Närhet till naturen

På Fogdaröd har vi fokuserat på en utemiljö som stimulerar till lek, undersökande och utforskande. Vi har tunnlar, en stor odlingsstation, uteateljé och en motorikbana samt ett stort tält. Vi strävar efter att alltid vara närvarande i barnens undersökande och ser utemiljön som en självklar del i barnens projekt.

Projekterande arbetssätt

Vi arbetar med inspiration från Reggio Emilia-filosofin och i vårt arbetssätt har barnens intresse och inflytande en stor del. För oss innebär det att barnens undersökande har stort värde. Vi prioriterar att arbeta i den lilla gruppen för att kunna vara närvarande i barnens undersökande och processer. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation vilket innebär att vi ser vad barnen undersöker och tillsammans med barnen och kollegor diskuterar hur vi kan fortsätta i vårt projekt. Vi vill att våra projekt ska vara tillgängliga i miljön så att barnen kan fortsätta sitt undersökande under hela dagen. Vi arbetar för att ha en stimulerande lärmiljö som är inbjudande och tillgänglig. Verksamheten bygger på vår läroplan i förskola 2018 och våra styrdokument.

Eget kök

Förskolan har ett eget kök där all mat lagas av vår kock. Vi har den stora förmånen att få hemlagat bröd vid flera tillfällen i veckan. Vår kock använder sig av mycket ekologisk och närproducerad mat.

Vårdnadshavare

För oss är det viktigt att vi har ett gott samarbete mellan förskolan och familjen. I den dagliga kontakten strävar vi efter att kunna berätta för er vad ert barn har erbjudits under dagen. Vid några tillfällen i veckan lägger vi även in inlägg på InfoMentor som beskriver dagens aktiviteter.

Är det något ni undrar över eller har frågor om så får ni gärna kontakta oss!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.