Trädgårdsavfall

Det finns olika möjligheter för dig att ta hand om ditt trädgårdsavfall och här kan du läsa om de val du har. Du får inte dumpa trädgårdsavfall eller annat avfall i grönområden eller på annan allmän plats.

Sedan den 1 januari 2024 får du inte heller elda trädgårdsavfall om du inte har fått dispens. Med trädgårdsavfall menar vi ris, buskar, grenar, träd, löv, gräs, växter och mindre mängder av frukt och mossa.

Hur kan jag bli av med trädgårdsavfallet?

Kompostera

Det enklaste och billigaste sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att kompostera det själv. Resultatet blir fin och näringsrik jord som du kan använda istället för konstgödsel och torv. Det behövs inga tillstånd för det.

Abonnera på hämtning av trädgårdsavfall

Du kan låta Merab hämta ditt trädgårdsavfall. Du kan välja två olika storlekar på kärlet. Priser och hur ofta sopkärlet töms hittar du på Merabs hemsida.

Det här får du lägga i kärlet:
Löv, gräs, kvistar, klipp från buskar, sågspån, bark, ogräs samt en mindre mängd kasserad frukt och grönsaker från trädgården.

Lämna till återvinningscentralen

Du kan kostnadsfritt lämna ditt trädgårdsavfall till kommunens återvinningscentral. Öppettider på återvinningscentralen i Höör.

Dela upp ditt trädgårdsavfall i:

 • Ris och grenar = Grenar, buskar och träd
 • Trädgårdsavfall = Gräs, löv, frukt, mossa och växter

Elda trädgårdsavfall?

Från och med den 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning i avfallsförordningen. Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen. Det har tidigare varit tillåtet att elda trädgårdsavfall på sin tomt, men det är det inte längre.

Vi kommer att uppdatera våra lokala hälsoskyddsföreskrifter med rätt information eftersom paragraf 9 om eldning av trädgårdsavfall inte längre är aktuell. Även kommunens avfallsföreskrifter kommer att uppdateras.

Söka dispens

Privatpersoner får från och med i år inte elda trädgårdsavfall men du kan ansöka om dispens hos tillstånds- och tillsynsnämnden. Avgiften för dispens är mellan 589 – 1 178 kr.

Förutsättningar för att få dispens

 • Att olägenhet inte uppstår för människor hälsa och omgivande miljö.
 • Att inget avfall utom trädgårdsavfall eldas, inga löv får eldas upp på grund av spridningsrisk.
 • Du ska ha markägarens tillstånd att elda på angiven plats.
 • Eldningen får ske vid angivet tillfälle, men om eldningsförbud råder upphävs dispensen omedelbart.
 • Bristande skötsel och andra missförhållanden som kan uppkomma kan leda till att dispensen återkallas.

Syftet med eldningen

 • Om syftet med eldning av trädgårdsavfallet är att bli av med avfallet så kan ni lämna det till närmaste återvinningsstation i kommunen eller beställa hämtning av avfallet. Kontakta Merab för mer information.
 • Om syftet med eldning av trädgårdsavfallet är till för att grilla mat eller för uppvärmning av bostad/fritidshus så är detta tillåtet utan dispens. Tänk på att det är endast tillåtet att elda med kvistar och grenar, ej löv.
 • Om syftet är eldning av större brasor, exempelvis valborgsmässoeldar, ska detta ske i samband med en offentlig tillställning och dispens ska ansökas året om.
 • Om det förekommer andra situationer där eldning av stubbe och träd önskas ska enskilda bedömningar göras. Kontakta miljöenheten för mer information.

Invasiva växter

Förbränning av invasiva växter inom detaljplanerat område får ske utan ansökan om tillstånd under perioden 1 oktober till 31 mars. Övrig tid ska tillstånd sökas för eldning av invasiva växter. Om eldningsförbud råder ska förbränning avvaktas och andra metoder ska användas.

Skogs- och lantbruk

Förbud att elda trädgårdsavfall gäller alla. Men driver du skogsbruk eller lantbruk där det uppkommer biologiskt avfall som ris och grenar bedömer vi att det avfallet inte är ett trädgårdsavfall. Därför gäller inte eldningsförbudet för det avfallet. Eldningen måste alltid ske på ett säkert sätt.

Du får alltså elda ris och grenar från skogs- eller lantbruket. Men har du möjlighet att kompostera eller samla grenar och ris på hög på några platser gör du en riktigt bra insats för miljön och den biologiska mångfalden.

Du får inte slänga skräp eller trädgårdsavfall i grönområden eller på annan allmän plats

Tillgängliga och välkomnande grönområden gör ditt Höör till en grönare kommun att leva i. Men om naturen används för upplag, trädgårdsavfall och sten- och rishögar blir det svårare för alla att ta del av naturen.

Därför ska du inte lägga trädgårdsavfall utanför din tomt

Högar med ris och trädgårdsavfall har en tendens att dra till sig skadedjur och annat avfall som kan bli en olägenhet för människor, djur och miljö. Därför är det inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall utanför din tomtgräns eller i park- och skogsmark. Det klassas som nedskräpning enligt miljöbalken och föreskrifter om avfallshantering.

Grönområden där trädgårdsavfall dumpas förändras. Den naturliga växtligheten försvinner eftersom nedbrytningen av trädgårdsavfall tar lång tid. Tyvärr blir som regel högarna med trädgårdsavfall större med tiden, eftersom påfyllningen av högarna går fortare än själva nedbrytningen.

Trots att grenar och löv bryts ner med tiden uppstår det en del problem när folk dumpar trädgårdsavfall. Marken får ett näringstillskott som gör att nässlor och andra högväxande arter ökar sin utbredning. Ligger trädgårdsavfallet nära ett vattendrag läcker näringen ut till vattendraget och kan leda till syrefattigt vatten eller stoppa upp i vattenflödet. På så vis kan trädgårdsavfallet också bli ett miljöproblem.

Att ta hand om avfallet kostar mycket för kommunen och i slutändan dig som skattebetalare. Pengar som kan användas till annat i kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.