Eldningsförbud i Skåne nordost

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningscheferna för kommunerna i Skåne nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller från och med måndagen den 10 augusti.

Eldningsförbudet gäller i kommunerna Hässleholm, Kristianstad, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt.

Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Lediga villatomter

Att köpa tomt och bygga hus är kanske en av de största affärerna du gör i ditt liv. Det är mycket som ska bli rätt.  För att inte drabbas av överraskningar kan det vara bra att kontakta kommunen i tidigt skede för att se vilken tomt som passar just dig, ditt hus och dina önskemål.

Höörs kommun säljer småhustomter för eget byggande på Höör Väster Kvarnbäck, Tjörnarp och Norra Rörum. Villatomterna varierar i storlek och säljs i byggbart skick.

Vad får jag bygga på tomten?

Alla bostadsområden med tomter styrs av en detaljplan. I den anges bland annat vad du får lov att bygga – till exempel areal, våningsplan, taklutning – samt hur byggnaderna ska placeras på tomten. För mer information om detaljplanebestämmelser, och om du kan bygga det hus du har tänkt dig på en viss tomt, kan du kontakta ansvarig för bygglovsfrågor.

Anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el och telefon tillkommer utöver tomtpriset och erläggs enligt särskilda taxor.

  • Tomtpriser varierar, kontakta mäklare.
  • Anslutningsavgift vatten och avlopp: Är beroende av tomtytans areal.
  • Anslutningsavgift el: Enligt kraftbolagets gällande taxa.

Tomter till försäljning i Höör

I Höör finns det tomter till salu inom Kvarnbäck. Det finns olika bestämmelser för vad du får bygga beroende på tomtens storlek och var tomten är placerad. Inom Höör Väster vill kommunen åstadkomma varierad bebyggelse med villor, radhus och flerbostadshus.

Tomter till försäljning i Tjörnarp och Norra Rörum

I Tjörnarp finns tomterna Lunden 12 och Lärkträdet 6, som får bebyggas med friliggande enbostadshus. Tomterna ligger i centrum och nära Pågatågsstationen.

I Norra Rörum finns byggklara tomter på Sallanders väg i bostadsområdet söder om skolan. Väster om Tyringevägen finns ytterligare fyra tomter.

Förmedling av lediga tomter

Förmedling av tomterna sker genom mäklarfirma.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.