Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Tillgänglighet

Många platser och lokaler fungerar inte för människor med olika funktionsnedsättningar, barnfamiljer och äldre. Ofta är dessa hinder enkla att avhjälpa utan allt för stora insatser. Med en miljö som är tillgänglig och användbar för alla, får vi också en miljö som är bättre för alla.

Lokaler och platser dit allmänheten har tillträde ska, enligt plan- och bygglagen, anpassas i den utsträckning som föreskrifterna till lagen anger. Du hittar mer information på vår sida ”Tillgängligt samhälle”.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.