Rökfria miljöer

Eftersom rökning innebär en så stor hälsorisk finns tobakslagen som är en skyddslagstiftning. Kommunen ansvarar för att se till att lagen om rökfria miljöer följs i Höör.

På grund av de hälsorisker och olägenheter som går hand i hand med användning av tobak och att blir utsatt för tobaksrök finns det i tobakslagen begränsningar över var rökning får ske.

Rökning får inte ske på följande platser:

  • Skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
  • I restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus.
  • Vid uteservering ska inte den som inte röker behöva passera de som röker för att komma in i restaurangen.
  • Vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning eller i andra lokaler där allmänheten har tillträde till lokalerna.

Nya rökfria miljöer
Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslagstiftning i kraft, vilket bland annat innebär att de rökfria miljöerna har utökats. Till rökfria miljöer hör nu även:

  • Uteserveringar
  • Lekplatser dit allmänheten har tillträde
  • Entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde
  • Utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik (till exempel perronger och hållplatser)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.