Fyrverkerier

Fyrverkerier kan vara vackra och festliga. Men även farliga. Många känner inte till vilken kraft som finns i fyrverkeripjäserna. En felaktigt avfyrad pjäs kan innebära stora risker för människor och egendom. Att vara onykter då du hanterar fyrverkerier ökar olycksrisken betydligt.

Varje år skadas cirka 100 människor så allvarligt av fyrverkerier att de behöver söka läkarvård. De vanligaste skadorna är bränn- och sårskador. Hjälp oss hålla skadorna från fyrverkerier nere.

Hantering och regler

När du använder fyrverkerier ska du vara minst 18 år gammal, nykter och följa bruksanvisningen samt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Höörs kommun.

På offentlig plats får fyrverkerier bara användas från nyårsafton klockan 18.00 till nyårsdagen 01.00. Vid alla andra tillfällen krävs tillstånd från polisen.

Om du bryter mot ovanstående kan det leda till böter och att fyrverkerierna beslagtas.

Försäljning

Planerar du att sälja fyrverkerier kräver detta ett tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Detta tillstånd söks hos Räddningstjänsten Skånemitt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.