Verksamhetsområde Nord

Höörs kommun har satt spaden i marken för att göra färdigt kommunens nya industriområde i norra Höör. Arbetet påbörjades i mars och väntas vara klart under hösten 2019.

Efter lång tid med grundliga markmiljöundersökningar kommer kommunen att anlägga cirka 300 meter gata med vändplats samt bereda cirka fem hektar (eller sju fullstora fotbollsplaner) industrimark för försäljning till handel och lättare industri. Längs riksväg 23 kommer en grönyta med trädplantering att uppföras för att skapa en välkomnande entré till Höör för trafikanter norrifrån.

Intresseanmälan

Du som är intresserad av industrimark på Verksamhetsområde Nord kan ta kontakt med Lars Frostemark på 0413 – 281 36.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.