Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Verksamhetsområde Nord

Höörs kommun säljer tomter i guldläge på verksamhetsområde i norra Höör.

I norra delen av Höör, med bra skyltläge längs med väg 23, finns tomtmark till salu för lättare industri och handel med skrymmande varor. Tomter anpassas efterhand utifrån köparens önskemål i storlek och omfattning och säljs färdiga att bygga på. Tomtpriset är 200 kronor per kvadratmeter.

Intresseanmälan

Du som är intresserad av att köpa tomt på Verksamhetsområde Nord kan ta kontakt med Karolina von Eggers på 0413 – 281 36.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.