Energi- och klimatrådgivning

Alla kommuninvånare och kommunens företag och organisationer har tillgång till kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Det kan gälla förändringar i uppvärmningssystem, investering i solceller, frågor som rör bidrag samt ny- och ombyggnation.

Energi- och klimatrådgivning sker i samarbete med Hörby och Sjöbo kommuner. Rådgivningen vänder sig till alla som vill minska sin energi- och klimatpåverkan genom olika åtgärder i sitt hem, företag eller förening. Rådgivningen stöttas av Energimyndigheten och är kostnadsfri.

Privatpersoner

Som privatperson kan du få kostnadsfri rådgivning. Så länge pandemin pågår sker rådgivning på distans till exempel via telefon eller Skype. Kortare frågor kan besvaras via e-post. Det går bra att mejla eller ringa för att boka en tid för rådgivning. Rådgivaren svarar också på frågor direkt i mån av tid.

Företag och organisationer

Små och medelstora företag samt organisationer kan också få hjälp med energirådgivning. Den kostnadsfria energirådgivningen kan vara ett första steg att bli medveten om onödig energianvändning, ge tips om möjlighet att använda bättre teknik eller ett ändrat beteende som kan spara energi.

Föredrag

I mån av tid kan energirådgivaren hålla föredrag inom ämnet energi. Ta kontakt med rådgivaren i god tid och fråga om den möjligheten finns. Det är viktigt att tänka igenom vilket ämne som du vill veta mer om. Det kan till exempel vara uppvärmning, solceller, belysning eller något annat som en förening eller studiecirkel vill veta mer om. Det är också viktigt att veta om det finns möjlighet att visa bilder och om det finns mikrofon i en lokal om det förväntas bli många åhörare. Även föredrag är kostnadsfritt för arrangören.

Skattereduktion för Grön Teknik

Från och med den 1 januari 2021 införs en skattereduktion för installationer i grön teknik. Den ersätter det statliga bidrag som har kunnat sökas av privatpersoner som har installerat solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi eller installation av laddstation till elfordon. Skattereduktionen gäller för installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Möjligheten att kunna använda skattereduktionen beror på hur mycket skatt man har betalat in och vilka andra avdrag man har gjort.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

För att ge rätt till skattereduktion för grön teknik ska installationen vara både utförd och betalad tidigast 1 januari 2021.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Investeringsstöd för laddstationer till elfordon

Från och med den 1 januari 2021 har ladda-hemma-stöd för privatpersoner ersatts av skattereduktion för Grön Teknik. Stödet finns kvar för laddstationer för publik användning.

Publik användning (exempelvis företag)

som kan användas publikt och till företag, kommuner, stiftelser, samfälligheter eller föreningar.

Bidraget kan sökas av företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsförening och andra organisationer för laddningsstationer som används av dem själva. Det kan handla om exempelvis laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar, på ett företags personalparkering eller för företagsfordon.

Stödet omfattar stationer som installeras tidigast 15 juli 2019.

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kronor per laddningspunkt.

Läs mer hos Naturvårdsverket om hur du söker investeringsstöd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.