Energi- och klimatrådgivning

Alla kommuninvånare och kommunens företag och organisationer har tillgång till kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Det kan gälla förändringar i uppvärmningssystem, investering i solceller, frågor som rör bidrag samt ny- och ombyggnation.

Energi- och klimatrådgivning sker i samarbete med Hörby och Sjöbo kommuner. Rådgivningen vänder sig till alla som vill minska sin energi- och klimatpåverkan genom olika åtgärder i sitt hem, företag eller förening. Rådgivningen stöttas av Energimyndigheten och är kostnadsfri.

Privatpersoner

Som privatperson kan du få kostnadsfri rådgivning genom att boka en tid för besök i kommunhuset eller få rådgivning på telefon. Det är alltid bäst att boka tid för besök eftersom rådgivaren arbetar i tre kommuner och inte finns på plats i Höörs kommunhus alla dagar. Hembesök till privatpersoner kan tyvärr inte erbjudas.

Företag och organisationer

Små och medelstora företag samt organisationer kan också få hjälp med energirådgivning. Den kostnadsfria energirådgivningen kan vara ett första steg att bli medveten om onödig energianvändning, ge tips om möjlighet att använda bättre teknik eller ett ändrat beteende som kan spara energi.

Föredrag

I mån av tid kan energirådgivaren hålla föredrag inom ämnet energi. Ta kontakt med rådgivaren i god tid och fråga om den möjligheten finns. Det är viktigt att tänka igenom vilket ämne som du vill veta mer om. Det kan till exempel vara uppvärmning, solceller, belysning eller något annat som en förening eller studiecirkel vill veta mer om. Det är också viktigt att veta om det finns möjlighet att visa bilder och om det finns mikrofon i en lokal om det förväntas bli många åhörare. Även föredrag är kostnadsfritt för arrangören.

Statligt stöd till solceller

Det finns statligt stöd att ansöka om för att installera solceller på sin fastighet. Stödet är på 20 procent och gäller både för privatpersoner och företag. Stöd ges till projekt som slutförs senast 31 december 2020 i mån av medel. Det innebär att det finns en begränsad summa pengar och det finns inte någon garanti att alla ansökningar kommer att få ta del av stödet. När en ansökan om stöd skickas in hamnar den i en kö av ansökningar. Staten kan tillsätta mer medel och även förlänga stödet. Mest aktuell information om stödet finns på Energimyndighetens hemsida.

Investeringsstöd för laddstationer till elfordon

Nu finns det två olika investeringsstöd att söka för installation av laddstationer till elfordon. Det ena vänder sig till privatpersoner och det andra för mer publik användning, exempelvis bostadsrättsföreningar och företag.

Stöden är statliga och söks hos Naturvårdsverket.

Stöd 1: Ladda-hemma-stöd för privatpersoner

Du som är privatperson kan söka stöd för att installera en laddstation för elfordon. Laddstation rekommenderas av Elsäkerhetsverket för säker laddning.
Bidraget ges som ett engångsbelopp upp till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 10 000 kronor per fastighet. Ansökan om bidrag ska göras efter att laddpunkten har installerats, dock högst senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Ansökan görs hos Naturvårdsverket och det rekommenderas att bidraget söks via e-tjänst för snabb handläggning. Det går även att söka via e-post eller vanlig post, men då tar handläggningen betydligt längre tid. Stödet är rambegränsat, vilket betyder att när den avsatta summan på 50 miljoner kronor är slut, så krävs det ett nytt beslut om mer pengar för att bidraget ska finnas kvar.

Läs mer om stödet och hur du söker hos Naturvårdsverket.

Stöd 2: Publik användning (exempelvis företag)

som kan användas publikt och till företag, kommuner, stiftelser, samfälligheter eller föreningar.

Bidraget kan sökas av företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsförening och andra organisationer för laddningsstationer som används av dem själva. Det kan handla om exempelvis laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar, på ett företags personalparkering eller för företagsfordon.

Stödet omfattar stationer som installeras tidigast 15 juli 2019.

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kronor per laddningspunkt.

Läs mer hos Naturvårdsverket om hur du söker investeringsstöd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.