Energi- och klimatrådgivning

Alla kommuninvånare och kommunens företag och organisationer har tillgång till kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Det kan gälla förändringar i uppvärmningssystem, investering i solceller, frågor som rör bidrag samt ny- och ombyggnation.

Energi- och klimatrådgivning sker i samarbete med Hörby och Sjöbo kommuner. Rådgivningen vänder sig till alla som vill minska sin energi- och klimatpåverkan genom olika åtgärder i sitt hem, företag eller förening. Rådgivningen stöttas av Energimyndigheten och är kostnadsfri.

Privatpersoner

Som privatperson kan du få kostnadsfri rådgivning genom att boka en tid för besök i kommunhuset eller få rådgivning på telefon. Det är alltid bäst att boka tid för besök eftersom rådgivaren arbetar i tre kommuner och inte finns på plats i Höörs kommunhus alla dagar. Hembesök till privatpersoner kan tyvärr inte erbjudas.

Företag och organisationer

Små och medelstora företag samt organisationer kan också få hjälp med energirådgivning. Den kostnadsfria energirådgivningen kan vara ett första steg att bli medveten om onödig energianvändning, ge tips om möjlighet att använda bättre teknik eller ett ändrat beteende som kan spara energi. Vissa företag kan söka stöd för energikartläggning för en ännu noggrannare analys av energianvändningen. Det finns stöd att söka hos Länsstyrelsen på 30 procent av kostnaden för en solcellsanläggning. Naturvårdsverkets satsning för att minska utsläppen av växthusgaser kallas Klimatklivet och ger bland annat möjlighet att ansöka om stöd för laddstolpar och biogasanläggningar.

Föredrag

I mån av tid kan energirådgivaren hålla föredrag inom ämnet energi. Ta kontakt med rådgivaren i god tid och fråga om den möjligheten finns. Det är viktigt att tänka igenom vilket ämne som du vill veta mer om. Det kan till exempel vara uppvärmning, solceller, belysning eller något annat som en förening eller studiecirkel vill veta mer om. Det är också viktigt att veta om det finns möjlighet att visa bilder och om det finns mikrofon i en lokal om det förväntas bli många åhörare. Även föredrag är kostnadsfritt för arrangören.

Insatsprojekt Solel

Under 2018 och 2019 kommer Energi- och klimatrådgivaren i Höör att jobba lite extra med information om Solel. Under perioden kan det komma att erbjudas föredrag och studiebesök med fokus på solenergi. Insatsprojekt med olika inriktning pågår i hela Sverige på uppdrag av Energimyndigheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.