Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Offentliga lokaler och hygienlokaler

Kommunen bedriver tillsyn på verksamheter som allmänheten har tillträde till exempelvis hotell, frisörsalonger, träningslokaler och bassänger. Syftet med tillsynen är att kontrollera att du som ansvarig har koll på riskerna med din verksamhet och att förebyggande arbete ständigt pågår för att förhindra att olägenhet för människors hälsa uppstår. Vissa verksamheter måste du ha anmält innan du startar.

Ska du öppna en verksamhet med bassängbad eller en verksamhet med hygieniska behandlingar där det finns risk för blodsmitta genom användning av skärande eller stickande verktyg måste du först anmäla det till oss på kommunen. Även solarium måste anmälas innan de öppnas upp för allmänheten.

Exempel på verksamheter som behöver göra en anmälan till kommunen är:

  • bassängbad som är öppna för allmänheten
  • fotvård
  • tatueringsstudio
  • piercing
  • skola/förskola

Anmälan ska vara skriftlig och verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan kommit in. Bifoga ritningar över lokalerna samt tekniska beskrivningar så att vi kan bedöma lokalen. Vi kommer även ut och besöker verksamheten i samband med att den anmäls.

Om du startar din verksamhet utan att anmäla till oss på miljöenheten kan du tvingas betala en miljösanktionsavgift.

Registrering

Du som ska starta en verksamhet som inte omfattas av anmälningsplikten, exempelvis ett tillfälligt boende, får gärna fylla i vår registreringsblankett så att vi får information om att du finns och kan ge dig råd och tips innan du har kommit för långt i din planering.

Avgifter

För behandling av anmälan tar vi ut en fast avgift, se Taxor och avgifter. Anmälningspliktiga verksamheter debiteras en årlig avgift eftersom regelbunden tillsyn bedrivs. De verksamheter som inte är anmälningspliktiga debiteras timavgift när tillsyn utförs.

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet i hygienlokaler eller badhus ska kontrollera sin verksamhet genom ett så kallat egenkontrollprogram. Syftet är att förhindra att människor får allergiska reaktioner, utsätts för smitta eller att den yttre miljön tar skada.

Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror på storleken på verksamheten och vilken typ av verksamhet det gäller. Det är viktigt att känna till vilka risker som är förknippade med just din verksamhet, till exempel kunskap om smittspridning och produkters påverkan på miljön. Du ska också känna till vilka regler och lagar som gäller för din verksamhet.

Egen brunn

Tänk på att verksamheter med egen brunn kan räknas som producent eller tillhandahållare av dricksvatten och måste godkännas eller registreras enligt Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten. Läs mer i Livsmedelsverkets information ” Små dricksvattenanläggningar” och på sidan ” Att starta livsmedelsverksamhet”.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.