Skogsgläntan

Skogsgläntan är ett särskilt boende placerat i vacker miljö med lummig grönska runt omkring och nära till Ringsjön.

Vi arbetar för en nära relation med anhöriga och närstående. Vår önskan är att de ska känna sig välkomna, trygga och delaktiga i omsorgen som ges medborgaren.

Inför eventuell flytt

Innan du flyttar till Skogsgläntan har du haft kontakt med en biståndshandläggare där du ansökt och blivit beviljad plats på särskilt boende. Innan du flyttar till Skogsgläntan kommer du att teckna ett hyreskontrakt. I boendet ingår säng och madrass. I övrigt möblerar du själv.

Hur arbetar vi

På Skogsgläntan finns 26 lägenheter fördelade på två våningar. Vi som arbetar här är undersköterskor och vårdbiträden. Vi har även tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter finns tillgängliga för medborgarna men är behovsprövat. Vid inflytt kommer en kontaktperson utses som har ett extra ansvar för att tillgodose och följa medborgarens behov.

Vi erbjuder ett utbud av aktiviteter, gruppgymnastik, studiecirklar, enskilda samtal eller varför inte bara rulla några klot på vår nyligen anlagda boulebana. Vi gör även olika utflykter i närområdet.

Huvudentrén är låst mellan 17:00 och 06:30, porttelefon finns för att kontakta personal.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.