Tillfällig vistelse i Höörs kommun

Du som är i behov av hemtjänstinsatser och som planerar att tillfälligt vistas i Höörs kommun, till exempel vid vistelse i sommarstuga, ska ta kontakt med din biståndshandläggare i din bosättningskommun . Din biståndshandläggare kommer sedan kontakta Höörs kommun som verkställer beslutet. Din bosättningskommun har det samlade ansvaret för att du får den vård och omsorg du behöver när du vistas i Höörs kommun.

Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera bra ber vi dig att kontakta biståndshandläggaren i din kommun i god tid före din resa, senast 5-6 veckor innan ankomst.

Tänk på att insatserna kan behöva anpassas till omgivningen och miljön där de ska utföras. Både närmiljön och bostadsförhållande kan påverka behovet av stöd- och hjälpinsatser. Biståndshandläggare från Höörs kommun meddelar bosättningskommunen om det under vistelsen uppkommer förändrade behov eller insatser jämfört med beställningen. Höörs kommun kan bistå med utredning på uppdrag av bosättningskommun .

Det är viktigt att tänka på att verkställigheterna/utförandet kan se olika ut för olika kommuner.

Välj utförare av serviceinsatser

Höörs kommun erbjuder kundval inom serviceinsatserna städ, tvätt och inköp. Det innebär att den som har dessa insatserna beviljat i sin bosättningskommun och även har behov av det i vistelsekommunen behöver välja utförare av insatserna. Du behöver göra valet av utförare innan din bosättningskommun skickar en begäran om hemtjänst för din tillfälliga vistelse i Höörs kommun. Valet kan meddelas till biståndshandläggare i din bosättningskommun eller genom att skicka in en blankett som återfinns på nedanstående hemsida.

Fritt val av servicetjänster — Höörs kommun (hoor.se)

Du kan när som helst välja en annan utförare av serviceinsatserna. Ta kontakt med biståndshandläggare i din bosättningskommun om du vill byta utförare. Bytet av utförare tar cirka 10 arbetsdagar.

Information till bosättningskommunen

Bosättningskommunen ska inkomma med underlag för att möjliggöra verkställighet, följande skall alltid bifogas vid SOL-beställning:
• Aktuell utredning, bedömning och beslut.
• Senaste genomförandeplan (behövs ej bifogas vid trygghetslarm).
• Ska kommunens personal utföra egenvård ska läkarbedömning bifogas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.
• Ersättningsförslag från bostadskommun.

För mer detaljerad beskrivning av vad din bosättningskommun behöver ha med i underlaget, se nedan. Senast fyra veckor innan ankomst ska underlaget vara tillhanda Höörs kommun. Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för sådan verkställighet enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar.

Beställningen ska innehålla följande:

Gällande medborgaren
• Personnummer
• Förnamn och efternamn
• Telefonnummer
• Den tillfälliga vistelseadressen
• Vistelsedatum
• Adress i bosättningskommunen
• Närmast anhörig, relation och telefonnummer
• Bosättningskommun/stadsdel
• Organisationsnummer
• Fakturaadress, postnummer och postort
• Referensnummer/ ansvar

Gällande beställande bosättningskommun
• Namn, befattning och förvaltning/enhet
• Telefon, e-post
• Bosättningskommunens timpris
• Bosättningskommunens beviljade timmar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.