Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

GPS-larm

Ett GPS-larm fungerar utanför bostaden till skillnad mot ett traditionellt trygghetslarm som endast fungerar inne i din bostad. GPS-larm positionerar sig med hjälp av satelliter i rymden och är helt oberoende av var i världen du befinner dig och oavsett väder, vind, årstid eller tid på dygnet.

Vem kan få ett GPS-larm?

  • Du som har en fysiskt eller kognitiv funktionsnedsättning, ökad fallrisk och vill fortsätta vara aktiv utomhus och samtidigt känna dig trygg.
  • Du som har anhöriga som är orolig att du inte ska hitta hem.
  • Du kan få ett GPS-larm oberoende om du bor i ordinärt boende eller på särskilt– eller LSS-boende.

Vad krävs för att kunna bära larmet?

Det finns ett antal olika typer av GPS-larm med olika design och olika funktioner. Detta för att du ska få ett larm som passar dig och ditt behov. Du kan få hjälp av hemtjänsten med att ladda ditt larm om du själv inte skulle klara av detta.

För att du ska kunna få ett GPS-larm måste du kunna ge ditt samtycke till att bära larmet.

Vem är larmmottagare?

Alla skarpa GPS-larm går till Höörs Kommuns larmgrupp som är en del av hemtjänsten. Larmgruppen hanterar även larmen från de traditionella trygghetslarmen. Larmgruppen är den grupp som kommer att göra eventuella sökningar och få din aktuella position.

Hur går det till?

Du måste ansöka om GPS-larm hos den biståndshandläggaren som är kopplad till ditt område. En arbetsterapeut kan bli inkopplad för att göra en bedömning av din situation och besluta, i samråd med dig, vilket larm som är bäst för just dig. En handlingsplan upprättas, det vill säga en plan för hur personalen ska gå tillväga vid eventuella larm. Larmgruppen provar sedan ut och installerar den aktuella larmtypen till dig.

Kostnad

GPS-larmet har en månadsavgift, kontakta våra avgiftshandläggare för mer information via kommunens medborgarcentrum.

Särskilt viktigt att veta

  • GPS-larmet måste laddas för att fungera.
  • GPS-larmet är ett hjälpmedel och inte en garanti för säkerhet.
  • GPS-larmet fungerar enbart när det finns GSM-mottagning. Det innebär att larmet inte kan skicka signal om man befinner sig i ett område där det saknas täckning för mobiltelefon. Om Höörs kommuns larmgruppen går in och söker en medborgare som finns inom ett område där det saknas täckning, kommer senaste position där medborgaren befunnit sig med mobiltäckning att synas.
  • För att få bäst positionering måste man vara utomhus. Väggarna i ett hus kan göra att GPS-positionen inte blir korrekt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.