Kontaktperson

Kontaktperson är någon som regelbundet umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med en person som har en funktionsnedsättning. Tanken är att du med funktionsnedsättning ska komma iväg på aktiviteter och skapa eller utöka sitt sociala nätverk.

När och var träffarna sker och vad ni hittar på vid era träffar bestäms tillsammans utifrån de önskemål och behov som finns hos personen som får kontaktperson.
Omvårdnad ingår inte i kontaktpersonens uppgift.

Vem kan få kontaktperson?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ansöka om att få kontaktperson.

Hur får jag en kontaktperson?

Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om kontaktperson hos Höörs kommuns LSS- eller Biståndshandläggare. Ansökan ska helst vara skriftlig och på vår ansökningsblankett.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till Höörs kommun är det en handläggare som utreder om du har rätt till kontaktperson. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver för stöd. Du kan också behöva lämna ett intyg från exempelvis från läkare eller psykolog till handläggaren.
Du får ett skriftligt beslut när utredningen är färdig.
Om dina behov ändras, det vill säga om du skulle behöva mer eller mindre hjälp, måste du informera handläggaren. Då kommer beslutet om ledsagarservice att prövas på nytt.

Om jag inte får en kontaktperson?

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får kontaktperson, kan du överklaga beslutet.
I det skriftliga beslutet finns information om hur det går till att överklaga. Har du frågor kan du kontakta din LSS-handläggare.

Vad kostar det att ha en kontaktperson?

Att ha en kontaktperson kostar ingenting för dig men du betalar dina personliga utgifter för resor och aktiviteter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.